2016. október 21., péntek

Hogyan lélegezzünk az ászanák közben?

Az Ashtanga-gyakorlók általában úgy szokták leegyszerűsíteni ezt a kérdést, hogy "végezzünk uddzsájí légzést", azaz a légzésünk legyen hallható és egyenletes. Ezzel azonban még nem határoztuk meg, hogy a légzésünk mekkora részét vigyük a hasba (a tüdő alsó részébe) és mekkorát a mellkasba (a tüdő felső részébe). Úgy tűnik,hogy ezt mindenki intuitív módon, a hátkoznapi légzésmintájához igazítva szokta megoldani, ez azonban nem biztos, hogy célravezető. Nézzük meg most, hogy mit ír Krishnamacharya a Jógászanagaluban a légzéssel kapcsolatban:

"A pránájáma-gyakorlás közben a belégzést és a kilgzést, a két orrlyukon, a gégén, a nyelv csúcsán, a két ajak vagy a két fogsor között kell végrehajtani. Az ászana.-gyakorlás közben pedig a gégén keresztül kell lélegezni, mélyen, finomat és hangot létrehozv. Mindenkinek ezt a gyakorlatot kell követnie. Ezt a fajta légzést anulóma uddzsájínak nevezik."

Megjegyzés: Az első mondatban Krishnamacharya valószínűleg a különböző ülő pránájáma-gyakorlatok közben végzett belégzésre és kilégzésre utal, míg a második mondatban az ászana- és vinyásza-gyakorlás közben végzendő uddzsájí légzést írja le. A gégén keresztül lélegezni azt jelenti, hogy az uddzsájí hangot a gégében képezzük, de a belégzés/kilégzés az orron keresztül történik. 

"A kiterjedő mozdulatokat belégzésre, az összehúzódó mozdulatokat pedig kilégzésre kell végrehajtani. Az ászanák gyakorlása közben mély belégzéseket és kilégzéseket kell végezni, hogy normalizáljuk az orrnyílásokon keresztül végzett egyenetlen légzésxeket."

Megjegyzés: Az egyik orrlyukunk általában jobban szelel, mint a másik, így néha pingalá-dominanciával lélegzünk (jobb orrnyílás), néha pedig ídá-dominanciával (bal orrnyílás). Ezt némileg kiegyensúlyozhatjuk azáltal, ha a gégében összekeverjük a két áramlatot az uddzsájí hang létrehozásával. 

"Azokban a jógapózokban, melyekben emeljük a szemeinket, a fejünket és a homlokunkat, lassan kell belélehgeznünkaz orrnyílásokon keresztül, amíg a tüdőnk teljesen meg nem telik levegővel. Ezután előretoljuk és felfújjuk a mellkast, a hasfalat pedig erőteljesen behúzzuk, a szemeinket az orrhegyre itányítjuk, és annyira kiegyenesítjük a gerincünket, amennyire csak lehetséges. Az ilyen, teljes tüdőt megtöltő belégzést púrakának nevezzük. Azokban a jógapózokban, melyekben a szemeinket, a fejünket, a homlokunkat, a mellkasunkat és a csípőt lefelé visszük, lassan ki kell lélegeznünk a levegőt. Erősen be kell húzni az alhast, és a szemeket be kell hunyni. Az ilyen kilégzést rácsakának nevezik. A lélegzet visszatartását kumbhakának nevezik."

Ebből a következő konklúziókat vonhatjuk le: A múla bandhát érdemes a teljes légzésciklus alatt behúzva tartani. A légzésnél a két-vagy háromrészes fel-fel hullámot kövessük, azaz először lazítsuk el a hasfalat és az alhasba szívjuk be a levegőt, majd a mellkas középső részébe, végül a tüdőcsúcsokba is szívjunk annyi levegőt, hogy a pózhoz képest maximálisan kihasználjuk a tüdő kapacitását. Ezután nyomjuk ki a mellkast és aktiváljuk az uddíjána bandhát, de a gerincet tartsuk egyenesen. Az állat csak bizonyos pózokban kell leszegni, illetve a dzsálándhára bandhát csak akkor alkalmazzuk, ha légzésvisszatartást is végzünk a pózban. 

Kilégzésnél továbbra is tartsuk aktívan az uddíjána bandhát, és először a hasból fújjuk ki a levegőt a haránt hasizmok segítségével, majd a mellkas középső részéből, és végül a kulcscsontok alól. A légzés tehát minden esetben teljes tüdős, és a belégzést laza hasfallal kezdjük, hogy több mozgási lehetőséget biztosítsunk a rekeszizom számára. Ha a hasfalat erősen megfeszítjük belégzéskor, azzal gátoljuk a rekeszizom lesüllyedését, és a lézgésünk erőteljesen mellkasi lesz, ami általában ingerli a szimpatikus idegrendszert, és "fight or flight" üzemmódba kerülünk, vagyis nagyon szenvedélyessé fog válni az ászana-gyakorlásunk.

2016. október 20., csütörtök

Fekvő hatrészes fel-fel hullám

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"Fekvő hatrészes fel-fel hullám

Ez a hullám ismét pontosan úgy kezdődik, mint az előző, de kilégzés közben megfordítjuk a sorrendet. A kilégzés az alhasban kezdődik, és onnan felfelé tart a gerinc mentén. Érezzük, ahogy az a hullám több erőfeszítést igényel, de fel is tölt energiával! E hullám alkalmazásának legfontosabb célja az, hogy rögzítsük, és a rendelkezésünkre álljon, amikor a függőleges síkba helyezzük a gerincet, és elkezdünk a gravitáció ellenében dolgozni. A hatrészes hullámok alkotják a meditációs technikák alapját; a hatrészes fel-fel hullám pedig kifejezetten a Kundaliní felemelésének negyedik motorja, melyet a tizenhatodik fejezetben ismertetünk. Amikor ezt a hullámot alkalmazzuk, folyamatos pulzálást kell éreznünk a gáttól a keresztcsonton át a fej felé haladva, belégzés és kilégzés közben is egyaránt.

Ez a pulzáló mozgás természetesen létezik, éspedig a gerincfolyadék pulzálásának nevezik. A keresztcsontot (víz-csakra) használja pumpaként, amely felfelé áramoltatja a pránával feltöltött gerincfolyadékot az agy közepébe (harmadik szem-csakra). Ez a pulzáló áramlás a Kundaliní energetikai jelenségének fizikai megfelelője, és részletesebben leírjuk majd a tizenharmadik és tizenhatodik fejezetben.

A fekvő légzéshullámok célja az, hogy átadjuk magunkat a légzés folyamatának anélkül, hogy küzdenünk kelljen a gravitáció ellen. Addig folytassuk a kísérletezést a légzéshullámokkal, amíg meg nem tapasztaljuk azt, hogy a légzés erőteljes hulláma mozgat bennünket, és hogy ez a hullám konkrétan keresztüláramlik a testünk minden egyes sejtjén és feltölti azokat. Amikor már elégedetté váltunk ennek a hullámnak a gyakorlásával, átválthatunk az ülő hullámok gyakorlására. Ezeket eleinte nehezebb megérezni, mivel az izmokba rögzült statikus minták miatt úgy tartjuk magunkat, hogy nem tudjuk érezni a légzés élő voltát. Amikor azonban sikerül rögzíteni az ülő hullámokat, akkor azok sokkal erőteljesebben képesek felfelé szállítani az életerőt és a lélegzetet a gerinc mentén az agyba."

2016. október 19., szerda

A Jóga-korunta - tények és legendák


A Jóga-korunta egy sokat emlegetett jóga-írás, melyet az Ashtanga vinyásza jóga alapjának tekintenek. Maga Pattabhi Jois is sokszor említette ezt a művet, de bevallotta, hogy magát a kéziratot ő sem látta. Az alábbiakban tekintsük át a Jóga-koruntával kapcsolatos "tradicionális" történetet, illetve vegyük számba a tényeket, és az azokon alapuló hipotéziseket, hogy létezett-e ez a mű, és ha igen, akkor mit tartalmazott. Az egyik forráscikk James Russell blogbejegyzése lesz, a másik pedig Grimmly blogja, ahol szintén boncolgatja ezt a témát. Egy korábbi blogbejegyzésben már én is foglalkoztam vele. 

Russell a következőképpen összegzi a Korunta történetét:

Az 1920-as évek végén Krishnamacharya, a nagy jógamester meglátogatta a kalkuttai könyvtárat fiatal és lelkes tanítványával, K. Pattabhi Joissal. Az elveszettnek hitt Jóga-korunta kéziratát keresték. Meg is találták a szöveget, melynek szerzője egy Vamana Rishi nevű bölcs volt. A szöveget pálmalevelekre jegyezték le, és a hatha-jóga dinamikus, erőteljes módszerét írta le részletesen. 

Az írásban bizonyos sorrendbe voltak szedve az ászanák (krama), és összekötő mozdulatok, a megfelelő légzés, az energetikai zárak és a tekintet fókuszálása foglalta az egészet a vinyásza rendszerébe. A "vinyásza" kifejezés egyébként a klasszikus zenével és tánccal foglalkozó szanszkrit írásokban is előfordul. 

Egyes változatok szerint a pálmalevelek Patandzsalí Jóga-szútrájának középkori változatával voltak egybekötve. Ezért is kapta később a rendszer az Ashtanga vinyásza jóga nevet. Gregor Maehle is megemlíti, hogy az erőteljes ászana-gyakorlási rendszert a Jóga-szútra tanulmányozásával kell kiegészíteni. 

Miután Krishnamacharya lefordította és értelmezte a szöveget, megtanította a módszert Pattabhi Joisnak. A történet utolsó része az, hogy a Korunta nem sokkal később szétesett, vagy megrágták a hangyák, és így senki más nem látta többé, Krishnamacharya és Pattabhi Jois kivételével.

Grimmly a következőket teszi hozzá: Krishnamacharya számos jógaírást tanult meg hallás után a mesterétől, Ramamohan Brahmacaritól. Egyesek szerint a Jóga-korunta is köztük volt, és ő mondta Krishnamacharyának, hogy az általa átadott szöveg kéziratát megtalálja a kalkuttai könyvtárban. Azt, hogy Krishnamacharya tudott a műről, és valószínűleg a tartalmát is ismerte, az támasztja még alá, hogy a Jógászanagalu című, 1941-ben kiadott könyvének forráslistájában a negyedik helyen szerepel egy Jógakuranti című írás. Ez természetesen még nem bizonyítja azt, hogy Krishnamacharya meg is találta a kéziratot, illetve, hogy annak a későbbiekben is fennmaradt valamilyen másolata.

Russell a következőkre jutott a Jóga-koruntával kapcsolatos kutatásai során: Vamana Rishiről mint szerzőről semmiféle említés nincs sehol, tehát elképzelhető, hogy ha létezett is ilyen című írás, akkor valaki más volt a szerzője. 

A Hatha-jóga Pradípikában említve van egy Kurantaka nevű jógi, aki Szvátmáráma tanítványi vonalának egyik előző tagja volt. A Hatha-jóga Pradípiká tíz fejezetből álló, részletesebb változatában (melyet a Lonavla Yoga Institute adott ki 2006-ban) szintén említve van Kurantaka, és egy írást is tulajdonítanak neki, "Kápála Kaurantaka Jógábhjásza Paddhati" címmel. Ennek a könyvnek csak egy példánya maradt fenn kéziratos formában, mely 112 jógapózt tartalmaz. Ezek egy része azonosítható az Ashtanga-jóga ma ismert első és második sorozatának pózaival. 

A szöveget értelmező kutatók szerint a hatha-jóga egy dinamikus verzióját írja le, ami sok elemében (például a kezek közötti előre-hátraugrás) erősen hasonlít a Krishnamacharya által tanított vinyásza rendszerhez. Russell tehát arra a következtetésre jut, hogy ez az írás azonos lehet a legendás Jóga-koruntával, és az is elképzelhető, hogy Krishnamacharya látta és olvasta a szöveget, mivel a kézirat jelenleg Punében található. 

Közbeszúrhatjuk még azt is, hogy a könyv köteleken lógva végzett jógagyakorlatokat is megemlít, amiket később B.K.S. Iyengar is alkalmazott. Ráadásul Iyengar a falról lelógó köteleket Jóga-koruntának nevezte el. 

Most pedig következzen az én konklúzióm: Elképzelhető, hogy ez a 14. századi írás (ami valamikor talán lefordítva is megjelenik), tartalmazza a vinyásza-gyakorlás valamilyen változatát, de az szinte biztos, hogy az Astanga-jóga sorozatai, ahogy ma ismerjük és gyakoroljuk őket, számtalan változtatáson estek át az idők során. Tehát nem kell erőlködni azon, hogy mi a "hiteles" és "tradicionális" változat, mert az nincs kőbe vésve, és mindig is változni fog. Az ászana-gyakorlás számtalan változáson megy keresztül az idők során, és mindez csak egy szegmense az egész Ashtanga-rendszernek, amit Patandzsalí létrehozott. Grimmly a következő szavakkal fejezi be blogbejegyzését:

"A Jóga-korunta legendája persze nagyon izgalmas, de végső soron csak egy dolog, ami eltereli a figyelmünket, ugyanúgy, mint bármilyen rögzített módszertan, melyek végső soron az irányítás eszközei, és ideális esetben az a feladatuk, hogy eltereljék a figyelmünket addig, amíg ki nem fejlesztjük a fegyelmet, minekutána túl is léphetünk rajtuk. Nincs kétség afelől, hogy minden, amit a Jóga-koruntából átvennénk, ha megtalálnánk azt, csak annyi lenne, ami a gyakorlással kapcsolatos jelenlegi megértésünket alátámasztja, és így még egyszer hamar elfeledkeznénk róla. A Jóga-korunta jelenléte a hiányában érezhető a legjobban.

Felébredt bennünk a tudatosság, és vele együtt az a képesség, hogy a tudatosságot önmaga felé fordítsuk. Ehhez lehetőségre, fegyelemre, figyelemre és időre lesz szükség.

A légzés lelassítása az ütközet előtt egy univerzális elv. Ülj le, lélegezz, legyél jelen... Ez a születési jogod, és nem kell hozzá szöveg vagy tanár."2016. október 18., kedd

Fekvő hatrészes fel-le hullám

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"Fekvő hatrészes fel-le hullám

A hatrészes hullám az, amit később a Kundaliní meditációhoz fogunk használni, bár módosított formában az itt tanítotthoz képest. Ha sikerült rögzíteni a háromrészes hullám két formáját, akkor áttérhetünk a hatrészes hullámra csak azáltal, hogy két részre osztjuk a törzs mindegyik területét, amelyikbe megtanultunk belélegezni. Tehát az alsó hasi részbe, a felső hasi részbe, A törzs alsó része, a törzs felső része, a mellkas alsó része és a mellkas felső része.

Belégzés közben engedjük, hogy a hullámok a gáttól a gégefőig terjedjenek a hat elkülönülő területen keresztül, kilégzésnél pedig engedjük, hogy fokozatosan lefelé haladjon a hullám területről területre, a kulcscsontoktól az alhasig. Ennek az a nagy előnye, hogy le tudjuk lassítani a hullámot, tudatosabbá válunk a területekről melyeket érint, valamint növelni tudjuk az amplitúdóját és így a hatását a szövetekre, melyeken áthalad, és jobban át is tudjuk adni magunkat a légzés óceáni természetének. Azáltal, hogy több részre osztjuk a hullámot, nagyobb eséllyel tapasztalhatjuk meg annak rezonancia-frekvenciáját. Érezzük, ahogy a prána hulláma megérinti és meggyógyítja a törzsünk és a szerveink minden egyes sejtjét. Ha nehezen tudjuk ezt megérezni, akkor használjuk a képzeletünket! Érezzük azt, mintha a strandon feküdnénk és egy lassú mozgású hullám sodródik a partra, megérinti a testünk minden részét, mielőtt visszagördül a tengerbe.

Itt az a fontos momentum, hogy ez a hullám pránából áll, vagyis abból az anyagból, amely élettel látja el a testünk minden egyes sejtjét. Amerre megy a vritti (gondolat), arra tart a prána is. Ha arra gondolunk, hogy a hullám megérinti és meggyógyítja minden egyes szervünket, akkor azt fogja tenni. Ha bármilyen halott, sötét és merev területet fedezünk fel a testünkben, akkor tudatosan irányítsuk a légzésünket ezekre a területekre, mert azok igénylik a legjobban.

Biztosítsuk, hogy nem engedjük a pránát felemelkedni a fejünkbe, ahol megnövekedett koponyaűri nyomást okozna. Ez a hullám nagyon fontos a pránával való feltöltődéshez, és a relaxációt is elősegíti. Hasznos dolog, ha rendszeressé tesszük e gyakorlat végzését a relaxáció közben, az ászana, pránájáma és meditációs gyakorlatunk végén."

2016. október 17., hétfő

Edzéselmélet - az edzésterhelés

Az Idegrendszer edzése című blogbejegyzésem nyomán felvetődhet a kérdés, miként állapíthatjuk meg az edzésterhelés mértékét, legalábbis ami a fizikai kapacitásunkat illeti az adott gyakorlatban. Természetesen az idegrendszer terhelhetőségét az adott edzés idején több egyéb tényező is befolyásolja, de hát valahogy el kel kezdeni az edzésterhelést osztályozni, ha szeretnénk felépíteni egy progresszív edzésciklust egy bizonyos edzéscél elérése érdekében.

Mi is az edzésterhelés?

A sportolók életmódja jellegzetes ritmust mutat. Attól függően, hogy milyen korosztályban és minőségben sportolnak, heti kettő rövidebb időtartamú edzéstől, akár a napi több edzésig terjedően teljesítenek fárasztó, a szervezetet nyugalmi homeosztázisából kibillentő edzésmunkát, versenyzést. Akármilyen szinten sportolnak, azonos, fel nem cserélődő időbeli sorrendiséget mutató részmozzanatokon esnek át.

1. Mozgás és környezeti inger (stresszor), egyben külső terhelés, mely két nagy ingerrészből tevődik össze:

http://itc.semmelweis-univ.hu/add/mob/spec_tevkor/BCS_XI_fejezet_1_abra.jpg
- maga a sporttevékenység és annak közvetlenül értelmezett környezete 

- a sporttevékenység tágabban értelmezett környezete

2. Alarm reakciók kiváltása, szimpatikus tünetek, egyben belső terhelés

A külső terhelés megjelenése azonnal kibillenti a szervezetet a homeosztázisból. Emelkedik a pulzusszám, nő a vérnyomás, vércukorszint, testhőmérséklet, az adrenalin és acetilkolin mennyisége a vérben, miközben az emésztési, kiválasztási folyamatok lelassulnak, leállnak. A homeosztázis visszaállítását akarja a sportoló szervezete is. Az edzésterhelés azonban nem szűnik meg, folytatódik, így nagyobb ellenállást igényel a szervezettől. Állandósul a szimpatikus állapot. A változást gyorsan hárító tartalékok (mozgósítható energia, hormonok, enzimek, stb.) rendszerének fogyása, illetve kimerülése sajátos, több szinten megjelenő jelenséget hoz létre, a fáradást. Ha nem történik változás, a szervezet a kimerülés fázisába kerülhet. Idáig azonban nem szabad eljutni!

3. Pihenés

A sportoló teljesítmény-színvonala és fáradtságtünetei alapján kell meghatározni a pihenés mértékét, és az esetleges regenerációs folyamatok (pl. masszázs, szauna, SMR henger stb) alkalmazását. A pihenési fázist itt nem a két széria, hanem a két edzés között eltelt pihenőidőszakra értjük.

4. Szuperkompenzáció
 

Ahhoz, hogy a kívánt edzéshatást elérjük, elengedhetetlen a megfelelő pihenőidő meghatározása az edzések között. Az edzésterhelés után a szervezetnek szüksége van regenerációra, amikor a vegetatív szabályozás szimpatikusból paraszimpatikusba lép át. A kiürült energiaraktárak újratermelődnek, visszaáll az eredeti légzés és pulzusszám. Az idegrendszer mindig többletpótlást visz véghez, amely azt jelenti, hogy a következő alkalommal növelhetjük az edzés intenzitását, hiszen egy magasabb védelmi rendszerrel látta el szervezetünket. Ezt a folyamatot hívjuk szuperkompenzációnak, ezáltal lehetséges a sportbeli fejlődés, ami természetesen csak az optimális terhelés hatására jön létre. Túl csekély terhelésnél nem jön létre szuperkompenzáció, túl nagy terhelésnél pedig a túledzés tünetei léphetnek fel.

Az edzésciklusok felépítésénél azonban nem szabad elfelejteni, hogy a teljesítmény növeléséhez nem a lineáris, hanem a ciklikus terhelésnövelés a leghatékonyabb. Magyarul, a sportoló évente maximum 3-4 alkalommal tud csúcsformába kerülni, ezt a nagyobb versenyekre, megmérettetésekre kell kihozni. Az intelligensen felépített edzésciklusokkal lehetséges az edzettségi szint fokozatos emelése évről évre.
 

Az edzésterhelés összetevői

A terhelés vagy az edzés tervezésekor alkalmazott főbb szempontok közül a három legfontosabb: az edzés intenzitása, a pihenődő hossza és az edzés terjedelme.
 

- Intenzitás: A terhelés, így az edzés intenzitása objektíven meghatározható, számszerűsíthető fogalom. Egy sportteljesítmény intenzitását többféleképpen jellemezhetjük. Egy atlétikai futószám esetén, a teljesített táv hosszát (méterben), az időeredményt (másodpercben), és a végrehajtások, ismétlések gyakoriságát adjuk meg. Egy súlyzós gyakorlat esetében a felemelt súly nagysága, az egyes ismétlések, majd szériák darabszáma lehet mérvadó. A ciklikus sportok esetében a percenkénti ismétlésszám, azaz az ismétlések sebessége is befolyásolja az intenzitást. Az intenzitás jellemzésére legáltalánosabban, legsokoldalúbban használható mérőszám a percenkénti szívverések, ütések száma, más néven a percenkénti pulzusszám. A pulzusszám nagy előnye, hogy a maximális, egyénre szabott pulzusszámhoz képest számszerűsíthető adatot ad. Amikor maximális terheléskor, egy tizenhat esztendős diáknál 220-as pulzusszámot mérünk, akkor azt mint egyéni maximális pulzusszám könyveljük el. Amennyiben 70 százalékos intenzitással kívánok edzeni, akkor gyorsan kiszámolható, hogy a célpulzus, a 220 hetven százaléka, tehát 154 ütés/perc lesz. A pulzusszám alapú intenzitás-mérés az aerob (pl. ciklikus, kardió-jellegű terhelések), vagy az időre, adott időtartam alatt ismétlődően végzett gimnasztikai, illetve ellenállásos (súlyzós) gyakorlatok végzése közben lehet mérvadó, míg egy anaerob jellegű gyakorlatnál (például egy ismétlés végrehajtása maximális súllyal) nem biztos, hogy mérvadó, mivel itt a pulzusszám általában a gyakorlat befejezése után szokott megugrani.


- Terjedelem: A terhelés a sportteljesítmény szempontjából akkor hatékony, ha a megfelelő időben, a megfelelő mennyiségű pihenést is biztosítjuk a versenyző számára. Sokszor a szervezet nem jut elegendő pihenéshez, ezzel túlterheljük magunkat, melynek eredményeként sérülés és teljesítményromlás következhet be. A pihenés alatt természetesen nem mozgás nélküli „láblógatást” értünk, az edző ilyenkor alacsonyabb intenzitású, olykor játékos feladatokkal, a következő erőpróbára készíti fel versenyzőjét. Az edzésterjedelem mértéke az edzés összidőtartamával és az ismétlések számával is leírható. A terjedelem nagysága mindig valamely mennyiségi mértékegységhez (kilogramm, másodperc, szériaszám stb.) köthető. A mértékegység nagyobb száma, egyben nagyobb terjedelemre is utal. Fontos említést tenni az intenzitás és a terjedelem kapcsolatáról is, hiszen e két összetevő csak együttesen értelmezhető. Az egyik összetevő csökkentése, a másik növelésével járhat, azaz az intenzitás és a terjedelem között sajátos kapcsolat áll fenn.
 

- Ingersűrűség: A terhelés és pihenőidő közti viszonyt fejezi ki. A terhelések közti pihenőidő rendszerint annál hosszabb, minél magasabb az inger intenzitási foka. Az edzettebb versenyzőnek rövidebb időre van szüksége a regenerációhoz, ez szintén befolyásolja az ingerek sűrűségének meghatározását.
 

- Időtartam: Az egyes összefüggő és izolált edzésinger időben kifejezett mennyisége. Attól függ a megítélése, hogy a raktározott energiák mely fajtáját használjuk, azokból mennyit használt fel a szervezet és egyáltalán milyen mennyiségben vannak jelen a sportoló szervezetében.
 

A terhelés minőségének meghatározása

A sportélettan a felnőtt egyéni maximális sebességekhez tartozó, maximális oxigénfelvétel időtartama (VO2Max) alapján megkülönböztet erőteljességi övezeteket.

30-50%: csekély, alacsony intenzitási fok – csekély terhelési erőteljességi övezet

50-70%: könnyű intenzitási fok – mérsékelt erőteljességi övezet (30-40’-nél hosszabb időtartam)

70-80%: közepes inenzitási fok – nagy erőteljességi övezet (3-4’-30-40’)

80-90%: szubmaximális intenzitási fok – szubmaximális erőteljességi övezet (40’’-3-4’)

90-100%: maximális intenzitási fok – maximális erőteljességi övezet (0-40’’)


(>Forrás

2016. október 16., vasárnap

Agasztja megátkozza Nahusát

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Nahusa egyszer elérte, hogy ő lett Indra, a mennyek királya. Indra felesége, Szacsí után vágyakozott, és ezért, amikor ő lett Indra, írt egy levelet Szacsínak, hogy eljön a palotájába, és meglátogatja. Indráni elkezdett aggódni, de nem tehetett semmit. Így tehát elment a félistenek gurujához, Brihaszpatihoz, és elmondta neki a problémáját. Brihaszpati azt javasolta, kérje meg, hogy egy gyaloghintón érkezzen, melyet bölcsek visznek. Ő elmondta a feltételt Nahusának, Nahusa pedig arroganciájában nem jött rá arra, hogy mekkora illetlenség megkérni a bölcseket, hogy vigyék a gyaloghintóját.

A bölcsek nem szokták meg az ilyen munkát, ezért lassan haladtak, különösen Agasztja, aki alacsony volt. Nahusa sietett, hogy találkozzon Indránival, ezért azt kiabálta, hogy „Szarpa, szarpa!” Ennek a szónak az egyik jelentése az, hogy „Gyorsabban!” Egy alkalommal megpiszkálta Agasztját a lábával, és azt mondta: „Kumbhádimba szarpa szarpa”. A kumbhádimba azt jelenti, hogy „az, aki egy agyagedényből született”, Agasztjára utalva ezzel. A feldühödött Agasztja egy átokkal válaszolt: „szarpó bhava” - Válj kígyóvá! Nahusa király abban a pillanatban kígyóvá változott és leesett a Földre. Nárada Muni közbelépett Nahusa érdekében, és így Agasztja hozzátette, hogy Judhisthíra Mahárádzsa fogja felmenteni Nahusát az átok hatása alól.

Nahusa tehát egy kígyó testébe zárva leesett a Földre, és az erdőben kúszott ide-oda. Sok-sok év telt el. Amikor a Pándavák az erdőben töltötték a számüzetésüket, Draupadí meg akarta szerezni a Szougandhiká nevű virágot. A hatalmas Bhíma ment el, hogy megtalálja a virágot. A kígyó körbetekeredett Bhíma körül, és a hős Pándava már nem tudott kimenekülni a szorításából. Judhisthírának kellett elmennie, hogy kimentse az öccsét. Judhisthíra, mivel ő volt Dharmarádzsa, a vallásos törvények legjobb ismerője, helyes válaszokat tudott adni az óriáskígyó szavaira. Bhíma kiszabadult, és Nahusa is elérte a felszabadulást. Így tudta Agasztja egyszerre megbüntetni Nahusát arrogáns viselkedéséért, és ugyanakkor megmenteni őt, amikor megbánta tettét.


Nahusászana A, B, C (Nahusa király póza)
Dristi: nászágrai (orrhegyre)


Nem világos, hogy mi az összefüggés maga a póz és a király között, akiről a nevét kapta. A nahusászana A, B, C póz ugyanis a múlabandhászana további három változata, különböző kéztartásokkal. Míg a múlabandhászanában a kezeinket egyszerűen a combunkra helyezzük, addig a nahusászana A-ban a lábaink mögött letámasztjuk a talajra, és homorítjuk a gerincet, a B pozícióban imatartásba helyezzük a kezeinket a hátunk mögött (gupta-namaszkára), a C pozícióban pedig gjána-múdrában a térdekre helyezzük a kézhátakat. Az A pózban nyithatjuk a mellkasunkat és némileg hátra tudjuk billenteni a medencét, ami által a csípő nyitása még hangsúlyosabbá válik. A B és C pózban a kéztartások az egyensúlyozás fejlesztését segítik elő.

2016. október 15., szombat

Nahusa király története

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:


Ezek után Vaszistha a saját fiaként nevelte fel Nahusát az ásramjában. A fiú intelligens volt és gyorsan tanult. A fegyverek használatát is megtanulta. Mivel az erdőben lakott, és Vaszistha oktatta, hamarosan ragyogó gondolkodó és vadász lett belőle. De ez még nem minden. Nahusa nem értette, hogy a bölcs miért oktatta neki a diplomáciát és egy királyság igazgatásának művészetét is.

Hamarosan Nahusa délceg legénnyé cseperedett. Egy napon Nahusa látta, hogy egy ember látogatja meg Vaszistha erdei hajlékát, és beszélt vele. Vaszistha Nahusát is meghívta, hogy vegyen részt a beszélgetésben. Az ember nagyon fáradtnak és űzöttnek tűnt. Nahusát érdekelte, hogy mi aggasztja az embert. „Uram! Hunda az! Hunda egy átok a környékre. Mindenkit rettegésben tart, aki az erdő körül él. Az emberek nem mernek szembeszállni vele, mert erős és hatalmas.”

Vaszistha ránézett az emberre, majd Nahusára, és azt kérdezte: „Ez a Hunda mindig ilyen volt?”

Az ember bólogatott, és azt mondta: „Az elmúlt jó pár évben mindenkinek csak bajt okozott, amióta elrabolta Pratisthána hercegét...” Nahusa azt érezte, hogy mélyen megdobban a szíve, amikor a Pratisthána nevet hallotta, mintha hívogatná ez az ismeretlen hely. Emellett az ember szavai: „Pratisthána hercege” is furcsán hangzottak.

Igen, Uram!” - most nézett rá először Nahusára, és így folytatta: „Áju királynak és Indumati királynőnek volt egy fia, de Hunda elrabolta a gyermeket, amikor még csak egy éves volt. Senki nem tudja, hogy mi történt a gyermekkel azután. A legtöbben azt gondolják, hogy a herceg meghalt, ami nagyon is lehetséges.” Az ember nagyot sóhajtott. „A király és a királynő azonban makacsok. Ők szilárdan hisznek abban, hogy a fiuk vissza fog térni.” Az ember megrázta a fejét álmélkodásában. „Olyan, mintha biztosak lennének abban, hogy a fiuk életben van.”

Nahusa hallgatta, ahogy az ember arról beszél, hogy Hunda szenvedést okoz a falusiaknak. Nahusa méregbe gurult. Ez a Hunda nagy gonosztevő, és meg kell állítani! Vaszistha megszólalt: „Ne aggódj! Vedd úgy, hogy a problémád már meg van oldva!” Vaszistha ránézett Nahusára és mély meggyőződéssel mondta: „Hunda már senkinek sem fog bajt okozni.” A férfi meghajtotta a fejét a bölcs előtt, és elment.

Ekkor Vaszistha Nahusához fordult és azt mondta: „Nahusa! Mielőtt nekiindulsz, hogy beteljesítsd a sorsodat, van egy történet, amit el kell mondanom neked! Nahusa megdöbbenéssel hallgatta a bölcs szavait, miközben mellette ült. Vaszistha mindent elmondott neki a születéséről, és arról, ahogy az ásramjába került. Nahusa lassan lehajtotta a fejét. Vaszistha ünnepélyes mosollyal folytatta: „Nos, Pratisthána hercege, van egy másik történet is, amiről tudnod kell, ez pedig Asókaszundarí.”

Nahusa értetlenkedve nézett, miközben a bölcs folytatta: „Ő az Úr Siva és Párvatí kívánság-lánya, akinek Párvatí istennő azt az áldást adta, hogyegy nagy király fogja feleségül venni, akit Nahusának hívnak. Később Asókaszundarí találkozott Hundával, de sikerült elmenekülnie tőle. De aznap Asókaszundarí megátkozta Hundát, hogy a jövendőbelije fogja megölni. Tehát Hunda sorsa az, hogy te öld meg.” A bölcs Nahusára nézett, akinek millió gondolat kavargott a fejében.

Végül Nahusa, a guruja áldásaival elment, hogy megölje Hundát. Félelmetes csata alakult ki kettejük között. Nahusa remek harcos volt, mert Vaszistha arra is kiképezte. Hunda erőlködött, hogy ne maradjon alul a csatában, de végül Nahusa megölte. Mindenki üdvrivalgással fogadta a démon halálát.

Ezután Nahusa Pratisthána királyságába ment. Áju király és Indumati nagyon megörült annak, hogy visszatért a fiuk. Indumati nagyon örült, hogy férfiként látta viszont a fiát, aki most készen állt arra, hogy átvegye a királyság irányítását. Még több ok lett az ünneplésre, amikor Nahusa elment és találkozott Asókaszundaríval.

Asókaszundarí szégyenlősen fogadta, és első pillantásra egymásba szerettek. Asókaszundarí sokat hallott Nahusa bátorságáról és régóta arra várt, hogy egy nap eljöjjön hozzá. Miután Vaszistha beszélt neki Asókaszundaríról, Nahusa is mindent meg akart tudni róla, hallott a szépségéről és éles elméjéről és el volt ragadtatva tőle. Pratisthána királysága megünnepelte a trónörökös, Nahusa és Asókaszundarí házasságát. Miután Pratisthána királya lett, erényesen kormányozta a királyságot és száz lóáldozatot hajtott végre. Annyira kiváló király volt, hogy a félistenek kijelölték Indra posztjára, amíg az távol volt.