2018. október 12., péntek

Az emberiség-tudat

A hét sámáni tudatszint második szintjének leírása következik, Dirk Gillabel cikke alapján.

"Az emberiség egy, és minden ember hasonló, ami a teremtésüket illeti." /Bartolome de las Casas/

A legtöbb ember egocentrikus életet él. A világuk saját maguk körül forog, a saját boldogságuk elérésére és vágyaik kielégítésére törekszenek. Máris nagy lépést tettünk előre, ha hátrahagytuk önmagunk által kreált védőburkunkat. Kezdünk tudatossá válni arról, hogy az Emberiség részét alkotjuk. Egy intelligens lények alkotta hatalmas csoport részének lenni privilégium. Az egó hajlamos azt gondolni, hogy ő a cselekvő, és minden, amineki hiszi magát, a saját tetteinek eredményéből származik. Büszke az eredményeire és a sikereire. Amikor az egónk kudarcot él át, akkor a külvilágot okolja. Nem érti meg, hogy életének egy részét a korlátozott látásmódján túli dolgok befolyásolják. Fontos, hogy ezt megértsük. Az egó úgy láthatja, hogy minden más lénytől független, de a valóságban ez nem így van. Az emberiség része vagyunk ezen a bolygón, és mint ilyenek, fizikai és finom szinten is kapcsolatban állunk más emberekkel. Érdemes elolvasni C.G. Jung könyveit a kollektív tudatalattiról. A kollektív tudatalatti az emberiség által valaha átélt összes élmény gyűjtőhelye, mely mindannyiunkban jelen van. Nem csak azokat az állati ösztönöket és vágyakat biztosítja, melyek elengedhetetlenek a fajunk fennmaradásához, hanem mindent, ami intelligens lényekké tesz bennünket. A kollektív tudattalan a potenciálok hatalmas tárháza, mely arra vár, hogy használják 
 azok, akik be mernek lépni a birodalmába. 

A kollektív tudattalanhoz az álmokon, az álom és ébrenlét közötti tudatállapotokon, az intuíción, a transzon és a meditáción keresztül léphetünk kapcsolatba. De vigyázzunk, mert nem minden, amit ott találunk, lesz rózsaillatú! Felkészültnek kell lennünk, hogy szembenézzünk az alvilág démonaival. Sok ember fél szembenézni az emberiség belső démonaival. Fontos megértenünk, hogy minden, amivel találkozunk, a saját lényünk visszatükröződése. A jó, a rossz és a csúf is. Amivel találkozunk, azok alapvetően csak energia-formák. Egyesek közülük kellemesek, ezért jónak nevezzük őket. Egyesek pedig kellemetlenek, ezért rossznak vagy gonosznak tekintjük őket. Amikor tudatosítjuk a tudattalant, akkor olyannak kell elfogadni az energiákat, amilyenek. Az univerzumban semmi sem jó vagy rossz, ezek a fogalmak csak a mi tapasztalatainkra értelmezhetőek.

Nem ritka, hogy démonokkal vagy az ördöggel találkozunk a meditáció közben, vagy amikor bármilyen módszerrel belépünk a kollektív tudattalanba. Keresztül kell látnunk a fátylakon, a maszkokon, és a formákon, fel kell ismerni a mögöttük rejlő energiát, és fel kell tenni a kérdést, hogy miért jelenik meg előttünk. A legtöbbször olyan formákkal találkozunk, melyek a saját magunkban elnyomott energiákat képviselik. De ezek az energiák nem csak ránk jellemzőek, mindenki más is rendelkezik velük. Mivel ugyanazokban a frusztrációkban, félelmekben stb. osztozunk, könnyen befolyásolnak bennünket mások érzelmei és energiái, néha öntudatlanul is. Embernek lenni annyit jelent, hogy mindenben részt veszünk, amit mások átélnek. Nem csak finom energetikai szinten kapcsolódunk össze másokkal és a tapasztalásaikkal, hanem ezek folyamatosan befolyásolnak is bennünket. C.G.Jung felismerte, hogy az embert erősen befolyásolják a kollektív tudattalan archetípusai. Úgy értelmezte, hogy az archetípusok az emberiség által születése óta újra és újra megismétlődő élményenkből épülnek fel.

Az egó szeret irányítani, és e fejezet olvasása egy kicsit kellemetlenül érintheti. Annak érdekében, hogy haladni tudjunk az evolúciónkban, az egót fokozatosan kell feloldani, és a tudatunkat ki kell terjeszteni. Az emberiség-tudat két szinten terjedhet ki: a genetikai tudat és a karmikus tudat szintjén.

A genetikai tudat az egész emberiség élményeit jelenti legalább harminc millió évre viszamenőleg. Az elmúlt néhány évtizedben hatalmasat fejlődött a genetika tudománya. Mivel jelenleg materialista társadalomban élünk, a gének spirituális aspektusával nem sokan foglalkoznak. A gének a szüleink és őseink energetikai információját is hordozzák. Rupert Sheldrake "morfogenetikus mezőnek" nevezte a korábbi generációktól származó emlékekből és bölcsességből álló energetikai információt. Így öröklődik nemzedékről nemzedékre a tapasztalat, tudás, tehetség és bölcsesség. A Mozart család egy jó példa, az egész család zenei tehetséggel volt megáldva, és számos híres zenész került ki tagjai közül. Ugyanez igaz a pszichikus képességekre. A tisztánlátás és más természetfeletti képességek gyakran nemzedékről nemzedékre örkölődnek.

A genetikai tudatot azáltal is fejleszthetjük, ha temetőben sétálunk. A lassan bomló testek nagyon erős energiákat hoznak létre a sírokban. Érzékeljük ezeket az energiákat, és hogy milyenek voltak ezek az emberek! Vagy csak érzékeljük az egész temetőt! A temető az emberi élet mementója. Az élet jön és megy, és rajta hagyja lenyomatát a természeten. A temetők sajátságos energiával rendelkeznek, és ha erős a pszichénk, akkor rendszeres látogatással fejleszthetjük az irántuk való érzékenységünket. Persze résen kell lenni: figyeljük meg, érzékeljük az ott jelen lévő energiákat, de ne szívjuk magunkba! Ez bármilyen helyzetre igaz a hétköznapi életben is.

A szent helyek meglátogatása ugyanúgy javasolt, például Európában vagy más helyeken is ősi, megalitikus kőépítmények jelzik a Föld szakrális pontjait. Egyes ilyen helyek most is nagyon aktívak, és a közönséges emberek is érzik az energiájukat. Látogassuk meg az ottani templomokat, ketedrálisokat, mert sok keresztény tamplom korábbi, pogány szent helyekre épült, kihasználva a hely energiaörvényét.

Tudjiunk meg többet a saját őseinkről, és hogy milyen tehetségeik vagy traumáik voltak. A genetikai örökségünk felfedezése arra bíztathat bennünket, hogy olyan tehetséget fejlesszünk ki, amire eddig nem fordítottunk figyelmet. Ha az ősök traumáit is örököltük (például a családban húzódó fizikai vagy mentális betegségek formájában), akkor ideje foglalkozni a kérdéssel, és megváltoztatni ezt az egészségtelen energiát. I
gazságtalanságnak gondolhatnánk, hogy olyan traumán kell dolgoznunk, ami nem is a sajátumnk. De gondoljunk rá eképp: mielőtt újjászülettünk, okkal választottuk ezt a testet és ezt a családot. Az élet egy iskola. Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni a fejlődés útján, meg kell tanulnunk a leckéket. A jelenlegi inkarnációnkat részint azért választottuk, mert előző inkarnációinkban ezt készítettük elő. Ez pedig elvezet a második aspektushoz: a karmikus tudathoz.

A karmikus tudat mély hatást gyakorol az életünkre. A karma az ok és okozat összefüggését jelenti. Az univerzum úgy épül fel, hogy minden egyes tett egy hatást eredményez, amely egy másikat, majd az egy másikat, stb. Bármit is teszünk, annak mindig van következménye, jó vagy rossz, ez már a nézőpontunktól is függ. A múltbeli inkarnációinkban végrehajtott tetteink nem csak a jelenlegi személyiségünket alakították ki, hanem a legfontosabb eseményeket is, amelyek megtörténtek vagy meg fognak történni velünk. Igen, van szabad akaratunk is, de az korlátozott. A személyiségünk típusát a bolygók helyzete is mutatja a születésünk pillanatában. Az a sorsunk, hogy találkozzunk bizonyos emberekkel, és megtörténjenek velünk bizonyos események, a múltbeli tetteinknek megfelelően. Azért vagyunk a Földön, hogy tanuljunk és fejlődjünk. Mindaddig, amíg nem fedeztük fel valódi, belső Önvalónkat, a karma kerekéhez láncolva maradunk, örökké körben forogva az élőlények evolúciós folyamatában. Az életünkön, álmainkon, problémáinkon, képességeinken és tehetségeinken meditálva, hasonló gondolkodású emberekkel beszélve és spirituális konyveket olvasva kapcsolatba kerülhetünk múlt életeink energiáival. A múltunk emlékei mélyen a tudatalattinkban élnek, az általában okozati vagy "kauzális" testnek nevezett rétegben. A tisztánlátók is elérhetik ezt a testet. A múlt életeink ismerete annyiban hasznos, hogy segítehet bizonyos dolgok tisztázásában a jelenlegi életünkben, különösen, ha szeretnénk megérteni, hogy miért történik velünk ez vagy az.

Az is hasznos dolog, ha felfedjük az előző életeinkben birtokolt tehetségünket és továbbfejlesztjük azt. A pszichikus érzékenységgel rendelkező emberek általában több előző életükben rendelkeztek már ezekkel a képességekkel. Bár a rendkívüli képességek sok mindenki számára vonzóak, egy figyelmeztetést nem árt észben tartani. A múltban, különösen az ősi kultúrák misztikus templomaiban a pszichikus érzékenységgel megáldott embereket gyakran egy bizonyos képesség extrém mértékű kifejlesztésére képezték ki. Ez hasznára vált az adott papi rendnek, mert jól tudták alkalmazni az illető képességeit, de őbenne általában felborult az egyensúly. Manapság is van sok médium, akik mentális zavarokkal küszködnek. Ez a karmájuk része. Mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy mit teszünk, és az milyen következményekkel jár!

Emberi lényként különböző karmákban veszünk részt. A személyes karmánk a jelenlegi és összes előző életünket felöleli. Vannak azután embercsoportokra, például nemzetekre vagy emberfajtákra vonatkozó karmák. Az emberiségnek is megvan a saját karmája, amint idővel fejlődik ezen a bolygón. Ezért fontos, hogy tudatossá váljunk az emberiség evolúciójának történetéről. Nem arról, amit a tankönyvekben olvasunk, hiszen az pusztán világi emberekre vonatkozó adatok halmaza. Azt kell megértenünk, hogyan jött létre az emberiség és hogyan fejlődött az Ember. Az ember eredete ezen a földön sokszínű. Amikor a föld még csak kihűlőfélben volt, már ott voltak bizonyos lelkek az éteri szinten, akik fokozatosan "sűrűsödtek be", hogy fizikai testet kaphassanak. Voltak lelkek, akik állati testbe kerültek, és emberit formáltak belőle. Az idők folyamán más bolygókról is érkeztek emberi lények. A földet mindig is a lassan fejlődő emberiség, és a más bolygókról érkező, fejlettebb lények népesítették be, akik segítőként vagy vezetőként érkeztek ide.

A lemuriai kultúra idején az ember primitív tudatossággal rendelkezett a dolgokról és eseményekről, de nem volt emlékezete. A pillanatban élt, és egy volt a környezetével. Érzékelte, megértette és kommunikált a természettel azáltal, hogy érezte, mi történik az élő formákon belül. Nem volt nyelvezete, de elénekelte, amit érzett. A dalait a természetből vett őshangok alkották. A lemuriaiak nyílt kontaktusban voltak a más bolygókról származó, fizikai és éterikus lényekkel, és elfogadták azok irányítását.

Az őket követő atlantiszi kultúra kifejlesztette a memóriát és a képekben való gondolkodás képességét. Az atlantiszi ember kifelé irányította a tudatát, és elkezdte kidolgozni a nyelvet. Ahogy növekedett az érzelmi teste, először jelent meg az önző szeretet és az egoizmus. Az atlantiszi társadalmat egy kis elit réteg vezette. Tudós papjaik magasan fejlett tudományra tettek szert. Kutatólaboratóriumaik általában a föld alatt voltak, hpogy megőrizhessék titkaikat a közönség előtt. Bár az atlantisziak is még kapcsolatban álltak a földönkívüliekkel, az atlantiszi, egoizmussal színezett intellektus fejlődése azt okozta, hogy fokozatosan elfordultak a földönkívüli irányítástól. Amikor elfordultak a vezetőiktől, az emberiség megszerezte szabad akaratát. A szabad akarat azonban a tévedés lehetőségét is magában hordozza. Az emberiség kiesett a Paradicsomból. Irányítás nélkül, az egójától megvakított emberiség elveszett a hibák labirintusában.

Most már az atlantisz utáni időket éljük. Az ember intellektusa kifejlődött, de a memória rovására. Kiterjedt az öntudata, de vele együtt az egoizmusa is. Figyelmét főként a fizikai test és a fizikai világ köti le. Alig tudatos az őt körülvevő spirituális erőkről, melyek akkor is hatnak rá, ha nem tudatos róluk. Jelen pillanatban az ember mejdnem teljesen elveszítette kapcsolatát a spirituális valóságokkal.

Azért fontos, hogy megismerjük az emberiség evolúcióját, mert annak termékei vagyunk. Tudnunk kell a helyünket és az időnket ebben az evolúciós folyamatban. A tudás hatalom. A természet nem bocsátja meg a tudatlanságot. Még fontosabb, hogy kapcsolatba kerüljünk ezekkel az energiákkal. Az egész emberiség története bennünk található. Amikor vágre sikerül visszaállítanunk a kapcsolatunkat az Emberiséggel, annak történetével, múltjával és jelenével, érzelmeivel, gondoloataival és érzéseivel, akkor állunk készen arra, hogy továbblépjünk a tudat következő szintjére, a kétéltű tudatra.

2018. október 11., csütörtök

A dhauti krijá levegővel és vízzel

Újabb részlet a Krishnamacharya-könyvből:

"A rossz váta, pitta és kapha megszüntetése érdekében gyakorolnunk kell a jógászanát és ismernünk kell a jógához kapcsolódó hat krijá gyakorlását.
Ezekről az ászanákról és krijákról sok részlet található számos upanisadban és jóga-szövegben. A régi szövegekből származó anyag lényegét itt is megemlítem.
Kriják: hatféle krijá létezik: 1. dhauti krijá, 2. baszti krijá, 3. neti krijá, 4. naulí krijá, 5. trátaka krijá és 6. kapálabhátí krijá.
I. Dhauti krijá
Négyféle dhauti krijá létezik: antar dhautidanta dhautihrid dhauti és múla sódhana dhauti
1. Antar dhauti: Ennek is négy fajtája létezik: váta szára dhautivári szára dhautivahni szára dhautibahiskritam dhauti
(a) Váta szára dhauti: Ehhez tartsuk úgy a szánkat, mint a varjú csőrét, és fokozatosan szívjuk be a levegőt. Utána csukjuk be a szánkat, és nyeljük le a beszívott levegőt. Ezután hagyjuk, hogy a levegő megtöltse a gyomrunkat, és hullámoztassuk jobbra és balra, mintha átmosnánk vele a gyomrot. Ezután ürítsük ki a testünkből a végbélen vagy az orron keresztül.
Az egyszeri gyakorlás még nem elegendő ahhoz, a beszívott levegőt ki tudjuk üríteni a végbélen keresztül. Sok napig kell gyakorolni kihagyás nélkül, naponta legalább huszonötször ismételve. Így néhány nap utén képesek leszünk a végbélen keresztül kiüríteni a levegőt. 
Akiknek erre nincs idejük, a récsakán, vagyis a kilégzésen keresztül is kiüríthetik a levegőt, az orron át lassan és óvatosan kieresztve. Ennek is sok haszna van. A váta szára dhauti rádzsa-jógához tartozik. 
Hatásai: megszünteti az összes szívbetegséget, javítja a vérkeringést és az emésztési képességet.
(Ennél a tisztító gyakorlatnál fontos, hogy amikor „isszuk” a levegőt, akkor ne a tüdőbe szívjuk be, hanem a gyomorba, mintha lenyelnénk valamit. Amikor a gyomor megtelt levegővel, akkor böfögésszerű kilégzéssel kell kiüríteni, de nagyon fokozatosan. A gyakorlottabbak a végbélen keresztül is ki tudják üríteni a lenyelt levegőt, és így az egész bélcsatornát „átszellőzteti”. Meglepő módon Krishnamacharya a rádzsa-jógához sorolja a tisztító krijákat, valószínűleg azért, mert még a meditációt végző fejlett jógiknak is szükségük van rá.)
(b) Vári szára dhauti: igyunk tiszta, meleg vizet addig, amíg a gyomrunk meg nem telik és a víz majdnem a nyakunkig ér. Forgassuk meg jobbra és balra, föl és le a vizet a gyomrunkban. Utána erőteljesen húzzuk be a hasunkat és nyomjuk ki a vizet a végbélnyíláson keresztül. Ez a laja jógához tartozik. Ezt a kriját akkor tudjuk elsajátítani, ha naponta többször gyakoroljuk. 
Hatásai: eltávolítja a lerakódásokat és tisztátalanságokat a csontrendszerből, valamint az ízületekből és a csontok, idegek csomópontjaiból. Ragyogóvá teszi a testet és erősíti a dzsáthára agnit. Ez a rádzsa jógához tartozik.
(A gyomor megtöltése meleg vízzel nagyon hasznos helyi méregtelenítő hatást vált ki. Ha még kezdők vagyunk, akkor könnyebb hányással eltávolítani a gyomorba került vizet. A csontok, csontvelő és idegek méregtelenítését azonban csak a fent leírt módon, a végbélen keresztül kiürítve érhetjük el.)

2018. október 10., szerda

A személyes tudat

A sámáni tudat hét szintje közül most az elsőt fogjuk ismertetni Dirk Gillabel cikke nyomán.

"Ébredj, kedves, ébredj!
Nagy sokára, nyisd ki a szemed!
Ébredj, hagyd hátra illuzórikus álmod!
Ostobaság mindig csak aludni!
/Swami Muktananda/

Megtettük az első nagy lépést a spirituális fejlődésünkben. Feltettük magunknak a kérdést: "Mit is keresek én itt?" Mindig is ott volt ez az érzés a felszín alatt, ami néha kényelmetlen érzést, nyugtalanságot okozott. Jézus azt mondta: "Aki keres, az keressen addig, amíg nem talál. Amikor talál, akkor bajba kerül. Amikor bajba kerül, akkor meg fog lepődni, és Minden felett fog uralkodni."

Ebben az életünkben mindig keresők voltunk. Ez a sorsunk. Mielőtt testet öltöttünk, a lányegünk, a Magasabb Énünk egy olyan személyiségként akart testet ölteni, aki az élete során fokozatosan eljut a lelki értékek felébresztéséhez. A személyiségünk rendelkezik a kíváncsiság, eltökéltség, spirituális érdeklődés és talán a misztikus élmények áldásaival is. Ez fokozatosan elvezethet benünket annak megtapasztalásához, hogy létezünk. Bár ez nagyon egyszerűen hangzik, a legtöbb embernek csak halvány sejtelme van arról, hogy létezik. Úgy élik az életüket, mintha álmodnának. Lankadatlanul törtetnek az anyagi célok és az érzéki élvezetek eléréséért, de nem tudatosak önmagukról az azonnali élvezeten túl. Az élet elillan, és mielőtt ráébrednének, a halál eltörli jelentéktelen életüket.

A lelki útra való ráébredés a fontos kérdések feltevésével kezdődik: "Mit keresek én itt? Mi az élet lényege? Ki vagyok én? Elkezdünk gondolkodni a saját személyes életünkről. Így tapasztaljuk meg a tudat hét rétege közül az elsőt: a személyes tudatot. Kik vagyunk ebben az inkarnációnkban? Minden egyes inkarnációban magunkra öltünk egy személyiséget. A személyiségünk mindannak a terméke, ami ebben vagy az előző életünkben történt velünk. 


Az egész a fogantatással kezdődik. A körülmények, a szüleink érzelmei és érzései a szent pillanatban, meghatározzák azt az alapvető energiaminőséget, amelyhez a lelkünk kapcsolódik a megtermékenyített sejtben. Miközben a testünk növekszik az anyaméhben, mindent rögzít, ami az anyánkkal történik. Az örömöt, a bánatot, a dühöt és a frusztrációt, minden egyes érzelmet átél a lelkünk. Eleinte még nem tulajdonítunk akkora jelentőséget ezeknek az impulzusoknak, mivel akkor még erős kapcsolatban állunk a lelki birodalommal. A terhesség első hónapjaiban kétharmadig még kapcsolatban vagyunk a kozmosszal. Ahogy a szívünk erősödik, már csak a kapcsolat egyharmada marad meg. A szívverésünk további függetlenséget eredményze az anyánktól. A születéssel a kozmosszal való kapcsolat általában teljesen elveszik. Az ember kötelessége, hogy újra felébressze és megerősítse ezt a kapcsolatot. 

A születés nagyon fontos esemény. Kilenc hónapig az anyánk meleg méhében lebegtünk és a kozmosz hűs fényében fürödtünk. A szülőcsatornán való keresztülhaladás hatalmas megpróbáltatást jelent, de mégsem készít fel arra, ami idekint vár bennünket. A gravitáció hirtelen elkezdi húzni a testünket, kezek érnek a bőrünkhöz, nem is túl gyengéden. Vakító fények és fülsiketítő zajok 
fogadnak. Fejjel lefelé lógatva kiegyenesítik a gerincünket, ami pokolian fáj. De mindneki örül a fájdalmunknak. Nem ismernek jobbat, mert elveszítették a kapcsolatukat a természettel és önmagukkal. Az orvos nem tudja, mit érez a baba. Sok a beteg és kevés az idő. A születés tehát általában nagy trauma, ami mély nyomot hagy finom lelkünkben. Szerencsére a "természetes szülés" irénti érdeklődés, amikor a trauma a lehető legkisebb, egyre növekszik. Sokan dolgoznak ezen a területen. Ha a születésünk nem volt természetes, érdemes elolvasni Francois LeBoyer "Birth Without Violence" című könyvét, hogy megértsük, min mentünk át, amikor beléptünk ebbe a fizikai világba. 

Ha esetleg úgy születtünk meg, hogy rajtunk volt a magzatburok, akkor az spirituális adottságokat ígér. Amikor a baba burokban születik meg, akkor az egyén erős pszichikus képességekkel fog rendelkezni, például látnok lesz. A normális szülés nehéz és hosszú, és a gyermek károsodhat az oxigénhiány miatt. A természetfeletti észlelésért felelős sejtek ilyenkor elpusztulhatnak, és soha nem regenerálódnak. A burokban születés nem csak védi a babát, hanem e sejtek pusztulását is megakadályozza. Ha a magzatburok csak a válláig takarja be az újszülöttet, akkor a spirituális képességek valamivel gyengébbek. A múltban a burokban született emberek gyakran részesültek sámáni beavatásban, hogy tovább fejleszthesség spirituális kéepsségeiket.

A születésünk pillanatára tehát a testünket és a lelkünket már kilenc hónapja átjárták a külső világ energiái. Amikor megszületünk és elválasztódunk az anyánktől, különálló egyéniséggé válunk. Az univerzum helyet csinált nekünk, és ellátott a csak ránk jellemző személyiségjegyekkel. Mindezt a horoszkópunkból is megismerhetjük. Bár a horoszkóp a lélekről szól, fontos információkat közöl a személyiségünk tendenciáiról. Nem szabad elfeledni, hogy nem létezik pozitív vagy negatív minta. Minden a helyzettől és a szándékainktól függ. Például, ha jó a beszédkészségünk, az előnyt jelenthet a társadalmi érvényesülésben, de azt is jelentheti, hogy nehezen tudunk csöndben maradni, amikor kell. Minden az egyensúlyról szól és arról, hogyan tudjuk használni a tehetségünket és a hajlamainkat. 

Ne feledjük, hogy a legfontosabb dolgok már meg vannak határozva. A Magasabb Énünk választotta ki ezt az életet, mielőtt megszülettünk. Ebből alakul ki a horoszkóp. A Magasabb Énünk választotta a születése pillanatát, hogy bizonyos asztrológiai minőséget öltsön magára. A horoszkópunk tehát bizonyos lelki minőségek felfedezését teszi lehetővé. Az élet lényege a tanulás. Azokat a leckéket, melyket az elmúlt életeinkben nem tanultunk meg, most kell úrjatanulnunk. A jelenlegi személységünk lehetővé teszi, hogy felimserjük a hajlamainkat és a problémáinkat, melyeket ki kell egyensúlyozni, harmonizálni kell. Nézzünk bele a lelkünk tükrébe, és értsük meg, kik vagyunk a személyiségünk jegyeiből. Legyünk őszinték és óvakodjunk az elme trükkjeitől, mert be akar majd csapni. Sok esetben nem fog tetszeni az, amire bukkanunk, és sok esetben fájdalmas lesz. De ne feledjük feltenni a kérdést: mi vesztenivalónk van?

Sokféle módon ismerhetjük meg önmagunkat. Viszgálhatjuk az álmainkat. Az álmok nem hazudnak. Amikor a test fáradt, és aludni tér, a lélek feldolgozza az előző nap eseményeit, érzelmeit és gondolatait. Az álmok szomibolikusan képviselik azt, ami bennünk zajlik. Minden este elalvás előtt programozzuk be magunknak ezt: "Amikor felébredek, minden álmom minden részletére emlékezni fogok." Fokozatosan egyre több álomra fogunk emlékezni, akár hét-nyolc álomra egy éjszaka. Minden álmot írjunk le felébredés után egy papírra. Később naplóba foglalhatjuk az álmainkat, magyarázatokkal vagy kommentárokkal együtt. Hamarosan észre fogjuk venni, hogy bizonyos álmainkat nem fogjuk szeretni erőszakos vagy szexuális tartalmuk miatt, vagy azért, mert ártó hajlamra utalnak, vagy ismételten áldozatok vagyunk álmunkban. Az álmok sokszor nem hízelegnek. Megmutatják azt, hogy kik vagyunk, és mik a gyengéink. Az elménk eleinte azt fogja mondani, hogy ne írjunk le bizonyos részleteket, vagy változtassunk rajta. De ne engedjünk neki. Fel kell ismernünk énünk kellemes és kellemetlen oldalait is. Emlékezzünk, nem vagyunk azonosak velük, ezek csak a hajlamaink. Isteni személyek vagyunk, és a személyiségünk csupán egy jármű, amin ebben az inkarnációnkban utazunk. Mint egy autónak, folyamatos javításra van szüksége. Fontos, hogy az álom minden részletét leírjuk. Ha leírjuk, azzal teljes tudatosságba hozhatjuk rejtett, tudatalatti tendenciáinkat. Az álom elemzésével és szimbólumainak értelmezésével felismerjük a problémákat.

A következő lépés az, hogy megváltoztassuk az álmainkat. Igen, ezt is képesek vagyunk megtenni. Ha ismételten megtámadnak álmunkban, akkor ki akarunk lépni az áldozat szerepéből. Hunyjuk be a szemünket, és éljük át újra az álmot, ez alkalommal tudatosan. Változtassuk meg az álmot, forduljunk meg, nézzünk szembe a támadónkkal és öljük meg. Igen, öljük meg szeretettel. Az álombéli támadó olyan energiát képvisel a lelkünkben, amely elnyomja a képességet, hogy kiálljunk önmagunkért. Amikor az elménkben megöljük ezt a támadót, azzal eloszlatjuk ezt a korlátozó energiát. Ekkor a támadó jószándékú energiává fog átváltozni, és barátként fog megjelenni álmunkban. Az energia nem vész el, csak átalakul. Így kedvező energiává tudjuk alakítani. Tehát, amikor áalmunkban ellenséges erőket ölünk meg, tegyük azt szeretettel vagy szükségből, de sohasem dühös érzelmekkel telítve. Lehet, hogy csak többszöri próbálkozásra sikerül megváltoztatni az álmunkat, de az eredmény garantált.

Önmagunk megismerése a spirituális evolúció kulcsa. "Ismerd meg önmagad, és meg fogod ismerni Istent" (a delphoi jósda felirata). Minden, ami az életünk első húsz évében történt, az lényünk alapjába épült, azon egyszerű oknál fogva, hogy gyermekként nem voltunk képesek megvédeni magunkat a külső behatásoktól. Felnőttkorunkba érve megtanultunk védekezni, de addigra az elménk már tele van a szüleink, az iskola és a ránk ható egyéb személyek által belevésett programokkal. Ez az életesményekre is igaz. A gyermekkorban elkövetett szexuális abúzus például mély hatással van a lélekre egész hátralévő életére. Az újjászületés folyamata, melyet Leonadr Orr dolgozott ki, jó módszer a múltunk érzelmi blokkjainak felszínre hozására, átélésére és feloldására. Hatására az eredendő trauma feloldódik és a születés tudatalatti benyomását gyengéd és felébresztő eseménnyé alakítja át.

Emlékezzünk vissza gyermekkorunkra és arra, hogy mik történtek velünk. Minden jelenlegi kapcsolatunk azon alapul, ahogy a kapcsolatunk fejlődött az anyánkkal és az apánkkal. A gyermek jellemét nagyrészt a környezete alakítja. Úgy fogja fel, hogy "így működik a világ", a világ többi részét ugyanolyannak gondolva, mint azt, amit megtapasztal maga körül. Így fejlődik ki a jelleme. Ha a szülei bántalmazzák, akkor azt fogja gondolni, hogy a bántalmazás az túlélés egyetlen módja ebben a világban, és később ő is bántalmazni fog másokat. Vagy pedig elfogadja az áldozat szerepét, és mindig ki fogják használni. Milyen volt a tapasztalatunk a szüleinkkel és a testvéreinkkel? Mit tettek velünk, ami nem tetszett nekünk, vagy traumatizált minket? Egy-egy egyszerű mondat: "Olyan idegesítő kis vakarcs vagy!" "Soha nem akartalak, csak baleset voltál!" messzemenő rombolást végezhet. Ha egy gyermeket ártatlanul hibáztatnak, az nagy bűntodatot építhet fel benne. Keressük meg az ilyen elfeledett traumákat, és felfedezhetjük, hogyan befolyásolják viselkedésünket a jelenben. Nagyon fontos, hogy megbocsássunk azoknak, akik megbántottak. Nem mindig könnyű, de ha nem bocsátunk meg, akkor megmarad bennünk a fájdalom, a sértődöttség, bűntudat, félelem is. Nem fontos, hogy személyesen is megmondjuk nekik. A megbocsátásnak belül kell bekövetkeznie. Legyünk igazak és őszinték önmagunkkal szemben. Amikor megbocsátunk azoknak, akik megbántottak, valóban éreznünk kell a megbocsátást. A megbocsátás a megszabadulást hozza mindezektől a negatív érzelmektől, gondolatoktól és félelmektől.

Gondolkodjunk el ezen a szón: félelem. Ki az, aki félelem nélküli? Én? Persze, hogy nem. Azt gondolhatom, hogy igen, de ez csak a büszkeség. Mindannyiunknak vannak félelmei. A félelmeink a felszín alatt bújkálnak, és minden lehetőséget megragadnak, hogy kifejezzék magukat. Félelem az el nem fogadástól, a hatóságoktól, attól, hogy megbántanak, hogy elveszítjük a társunkat, félelem a sérüléstől, a lista vég nélküli. Egyes félelmek ösztönösek, és a túlélésünket szolgálják ezen a bolygón. A legtöbb félelem azonban, amit az életünk alatt létrehoztunk, pszichológiai erdetű. A félelem megnyomorít és korlátoz, elveszi az élet örömét. Állítsunk össze egy listát az összes félelmünkről, még a kicsinek és jelentéktelennek tűnőkről is. Legyünk őszinték, és fogadjuk el a félelmeinket! Az elfogadás a felépülés felé vezető első lépés. A kovetkező lépés az elengedés. Többféle megközelítás létezik a félelmek elengedésére, például a Gestalt terápia, vagy a Rolfing masszázs, Bach virágterápia, homeopátia, stb.


Ne feledjük - bármilyen történésnek az életünkben van célja: hogy tudatossá váljunk belső egyensúlytalanságainkról. Igazán el kell jutnunk a problémáink vagy a félelmeink gyökeréig, és tennünk kell velük valamit. A mások által kieszközölt gyógyulás csupán átmeneti megoldás, ha nem változtatjuk meg a mögöttes okot. A betegség vagy félelem idővel vissza fog térni. A valódi gyógyulást csak önmagunktól várhatjuk. Ezért meg kell értenünk, hogy kik vagyunk ebben az életünkben, és mi az életfeladatunk. Miből áll a személyiségünk, mik az egyensúlytalanságaink, a félelmeink. Minden nap dolgoznunk kell rajtuk. Kemény lesz a munka, de az eredmény megéri: képesek leszünk megvalósítani valódi potenciálunkat, megérthetjük fénylény természetünket ezen a földön.

Most, hogy felfedeztük gazdag belső világunkat, még ha nem is tökéletes, tudatossá válhatunk arról, hogy milyen a kapcsolatunk másokkal, hogyan hatunk egymásra mindazokkal az emberekkel, akik az egész emberiséget alkotják. Senki nincs elszigetelve, mindannyian összekapcsolódunk. Most már készen állunk a tudat második lépcsőfokának megmászására, az Emberiség-tudatra.

2018. október 9., kedd

A vájuk áramlása és az egészség

Újabb részlet a Krishnamacharya-könyvből:

"3.6 A satkriják vizsgálatáról szóló rész

Amikor a test megszületik, a természeténél fogva tartalmazza a vátát, a pittát és a kaphát. A megfelelő vájuk a hozzájuk rendelt nádíkban tartózkodnak az előírt módon. Ha a vájuk nem megfelelően áramlanak az adott nádíban és útvonalon, akkor a test megbetegszik és az élet veszélybe kerül.” (Garbha Upanisad)
Ha szeretnénk kigyógyulni egy betegségből, még ha azt is feltételezzük, hogy többféle orvosság létezik rá, ahhoz, hogy az orvosságok hassanak, a vájunak akadályok nélkül, megfelelően kell áramlania a testünkben. Amikor a váju szancsaram (a krama szerint) megfelelő, akkor még az orvosságok alkalmazása is feleslegessé válik. A pránájáma gyakorlata nagyon fontos ahhoz, hogy a váju szancsaram (a kramaszerint) megfelelő legyen, hogy a nádík minden nap meg legyenek tisztítva, és a vér megfelelően áramoljon a nádíkban. Ez a krijá nagyon fontos a testben lévőváju szancsaram támogatásában. Ha a pránájámát sikerre akarjuk vinni, nem lehet felborulva a vátapitta vagy kapha aránya a testünkben. Ha a váju szancsaram nem megfelelő, ha a vátapitta vagy kapha megnövekszik, akkor a testünk elkezd remegni, légszomj, valamint puffadás alakul ki. Az ízületekben és a nádíkban betegség vagy fájdalom alakul ki, ha a váju áramlása nem megfelelő, és az élethossz fokozatosan lecsökken.
(Az ájurvéda szerint a testünk működését fizikai és energetikai szinten három dósa, vagyis biológiai erő szabályozza: váta (levegős elem), pitta (tüzes elem), és kapha (nyálkás elem). E három erő megfelelő aránya elengedhetetlen az egészség megtartásához. Az egészséges arány azonban a különböző karmával rendelkező emberek esetében egyéni, tehát nem pontosan 1/3 arányú, hanem egy vagy két dósa domináns. A dósák arányát és működését folyamatosan változtatják a külső és belső körülmények, melyek a váju szancsaramot, vagyis az életlevegők áramlását is befolyásolják. Ha a szervezet nem képes megfelelő válaszreakciót adni a külső és belső ingerekre, akkor a dósák egészséges, egyénre jellemző aránya tartósan felborul, ami betegségekhez vezet. A pránájáma szerepe a dósák működésében kettős: egyrészt a pránájáma gyakorlása sokkal nehezebb, ha a dósák aránya kibillent, és a szervezet nem egészséges. Másrészt bizonyos pránájáma gyakorlatok végzése önmagában képes hatást gyakorolni a dósák egyensúlyára.)

2018. október 8., hétfő

A sámáni tudat hét szintje

A hetes szám sokszor felbukkan a különböző misztikus hagyományokban a beavatási folyamattal kapcsolatban. Tudjuk azt, hogy hét fő csakra van a jóga- és a tantra-hagyomány szerint, és mindegyik csakrához bizonyos pszichológiai funkciók kapcsoldónak, melyek aktiválódnak a Kundaliní felemelkedésekor. Ez az első aspektus, ami a hét beavatás vagy tudatszint esetében megvizsgálható. Erről olvashatunk Hiroshi Motoyama "Minden, amit a csakrákról tudni lehet" című könyvében, illetve Harish Dzsohari "A csakrák" című könyvében. Ehhez valamennyire lazán kapcsolódik az egyiptomi hét beavatásról szóló tanítás, melyről Elisabeth Haich "Beavatás" című könyvében olvashatunk. A hét beavatásról, szintén a jóga megközelítésében egy másik értekezést is olvashatunk Kaczvinszky József tollából "A hét beavatás" címmel. És végül a negyedik forrás, amit az alábbiakban részletesebben is szeretnék közölni, főleg, mivel magyar nyelven még nem elérhető úgy, mint az előző négy forrásmű, a sámáni tudat hét szintjéről szól. Ezt a tudást Dirk Gillabell honlapján (soul-guidance.com) olvashatjuk el angol nyelven, és alább fogom prezentálni magyarul is.

"Bár ennek a tudásnak korábban csak a sámánok voltak birtokában, az emberiség javát szem előtt tartva itt most minden spirituális kereső elé akarom tárni. 1989-ben találkoztam egy magyar sámánnal, Soós Jóskával Atwerpenben, Belgiumban, aki egyéni és csoportos "samanizációval" segített az embereken. Az évek során sokat tanultam tőle, olyan dolgokat is, amiket semmilyen könyvben nem olvastam a sámánizmusról. Köztük volt a tudat hét szintjének rendszere. Bár nem beszélt róla sokat, annyira hasznos rendszernek tűnt, hogy saját magam is utánajártam. Elkezdtem megérteni, hogy korábbi spirituális élményeim egy része megfelelt ezeknek a szinteknek. Ezen felül elkezdtem látni a párhuzamokat más sámánok és spirituális keresők tapasztalatai között. A legtöbb vallásos vagy ezoterikus doktrína ismeri némelyik szintet, de nem az összeset, vagy éppenséggel csak egyet hangsúlyoz. Ebben a könyvben mind a hét tudatszintet bemutatom, melyek elválaszthatatlanul összekapcsolódnak az emberi megtapasztalás teljes rendszerében, és mindenki számára hozzáférhetőek. Ezt a könyvet előadások formájában írtam meg, részletesen elmagyarázva mindegyik szintet és azt, hogyan tapasztalhatjuk meg őket.

Bevezetés

Mi különbözteti meg az embert az állattól? Az, hogy tudatos önmagáról. Képes önvizsgálatot tartani és analizálni azt, ami történik vele, hogyan hat rá a környezete, és hogyan tudja megváltoztatni a tudatát. Az ember a történelem előtti időktől kezdve tapasztalta, hogy képes megváltoztatni a tudatát és belépni egy másik létállapotba. Ezáltal képes volt felfedezni és megtapasztalni más birodalmakat, lényeket és energiákat. Annak a határtalan hálózatnak a részeként tekintett magára, amelyet Isten font, hogy kifejezze magát a rejtélyes univerzumban. A képességet, hogy kapcsolatba lépjen az univerzum különböző szintjeivel, a tudata tette lehetővé.

Isten a feltételek nélküli tudat. Örök, önmagában nyugvó és végtelen potenciállal rendelkezik. Az emberi agy képtelen felfogni az isteni tudatot. Amikor Isten saját magán meditált, egy másik tudat, Siva nyilvánult meg. Siva tudatossá vált a formájáról, a dinamikus aspektusáról Saktiról. Így felismerte Önmagát, mint a megfigyelőt és a megfigyelés tárgyát. Ezzel együtt megtörtént a kozmosz teremtése, és a tudat feltételekhez kötötté vált. Létrejött a polarizáció, mely megzavarta az egyensúlyi állapotot. Isten a tudat statikus aspektusává vált. Ezt a statikus aspektust nevezik Sivának, vagyis az egyéni tudatnak, mely önnön dinamikus aspektusára, vagyis Saktira tekint. Sakti a megnyilvánult tudat. Ebből létrejött az első vibráció, a teremtés hangja, az Aum, vagyis a Világ. Így kezdődött a tudat hét szintje. idővel a tudat az emberi testben találta magát, teljes tudatlanságban, különálló fizikai lénynek tekintve magát egy külsődleges világban, melynek látszólag semmi köze nem volt ahhoz, aminek gondolta magát. Bár úgy tekinthetjük, hogy mindez az idők kezdetén történt, igazából minden pillanatban történik. Az idő csupán egy látszólagos fizikai dimenzió. Az sem igaz, hogy "odakint" történik, mert mindenhol, azaz bennünk is történik. Minden élőlényben jelen van az összes tudati szint, és el is érhetjük őket. Amit a teremtett külvilágként tapasztalunk, azt önmagunkon belül is megtapasztalhatjuk. A tudat megismerése állt az összes misztikus hagyomány, a sámánok és a jógik kutatásának középpontjában. Mindannyian képesek vagyunk a tudatunk kitágítására."

Az egyes szintek ismertetése a további posztokban fog következni.

2018. október 7., vasárnap

A ganda bhérundászana gyakorlása

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Aktív elengedés technikája

A póz felvételéhez feszíteni kell a gerincfeszítő izmokat, a combhajlítókat és a farizmot, viszont amikor a talpaink a földre értek, akkor igyekezzünk ellazítani a hátulsó mozgásláncot, és az egyensúly, illetve a bokakulcsolás révén fenntartani a pózt. A pózt csak a test elülső oldalának megfelelő nyitottsága esetén tudjuk sikeresen végrehajtani. Ha nem megy még eléggé mélyre a hátrahajlítás, akkor ne erőltessük a póz végrehajtását.

Rávezető változatok

viparíta salabhászana végzésével kezdhetjük e póz előkészítését, fokozatosan mélyebbre engedve a lábainkat. Természetesen a skorpió különböző változatai, illetve a hatodik sorozatban korábban végrehajtott hátrahajlító gyakorlatok is jó rávezetők erre a rendkívül nehéz pózra, melynek tökéletes végrehajtása akár éveken keresztül tartó gyakorlást is igényelhet. Haladó változat: Engedjük le magunkat a pózba tírjang-mukhóttánászanából, majd egyenesedjünk vissza álló helyzetbe. Ennél a végrehajtásnál némileg változik a vinyásza számolás.

Egészségügyi hatások

Csökkenti a fájdalmat a nyakban, vállakban, csípőben, derékban, combokban és a lábban
Tonizálja a gerincet és a hasi szerveket
Mobilizálja a csípőket és a derekunkat
Fejleszti az egyensúlyérzetet
Csökkenti a mentális stresszt és fizikai kimerültséget
Javítja a felső mirigyek (csecsemőmirigy, pajzsmirigy, agyalapi, tobozmirigy) vérellátását és funkcióját
Javítja a légzést, nyújtja a mellkast és a tüdőt
Mobilizálja a vállövet
Felfrissíti az egész testünket és elménket
Csökkenti a menstruációs fájdalmakat
Csökkenti a fejfájást
Tonizálja a nyakat, csökkenti a tokát és az arc ráncosodását

Ellenjavallatok: A nyak, vállak, karok, csukló, bordák, csípő vagy gerinc sérülései; terhesség, hasi vagy sérv-műtét.

2018. október 6., szombat

Ganda bhérundászana

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

Ganda bhérundászana (félelmetes arc-póz)
Dristi: nászágrai (orrhegyre)

Ezt a pózt opcionálisan már gyakorolhattuk az Ashtanga harmadik sorozatában, a viparíta salabhászana után. Itt azonban megismételhetjük akkor is, ha már korábban gyakoroltuk. A hátrahajlító ászanák méltó befejezése ez a póz. A ganda arcot jelent, a bhérunda pedig félelmeteset. A hindu mitológia szerint egy mágikus erővel bíró, két fejjel rendelkező sasra is utal a póz neve, mely ereje teljében van.

Vinyásza számolás

Szapta: Belégzésre lefelé néző kutyapózból feküdjünk hasra, és helyezzük be a két tenyerünket a hasunk alá kinyújtott állapotban, tenyérrel lefelé. 

Astau: Kilégzésre emeljük fel a lábunkat és a törzset viparíta salabhászanába, majd a térdet behajlítva engedjük tovább a fejünk irányába, illetve a fülek mellé. Amikor azt érezzük, hogy a súlypont a mellkasunkról kezd egyre inkább áttevődni az állunkra, akkor előrehozhatjuk a karjainkat a törzs mellé, majd behajlíthatjuk könyökben, hogy a kézfejeink a füleink mellé kerüljenek. Amikor a lábfejeink a talaj közelébe értek, fogjuk meg a lábujjakat, majd a bokánkat a kezeinkkel, és igyekezzünk a teljes talpakat a talajra helyezni. A bokák a füleinket, illetve az arcunkat fogják nyomni oldalról. Hajtsunk vére öt mély légzést a pózban. 

Nava: A következő belégzésre engedjük el a lábfejeinket, majd lassan egyenesítsük ki a térdeket és a törzsünket a viparíta salabhászanába
Dasa: Kilégzésre hozzuk a tenyereket a vállunk alá, és ereszkedjünk hátra csaturanga dandászanába.
Ékádasa: Belégzésre felfelé néző kutyapóz.
Dvádasa: Kilégzésre lefelé néző kutyapóz.