2018. március 9., péntek

A sas útja

Azt mondják, hogy nem szokás az embernek a nagy nyilvánosság elé tárnia a meditációs élményeit, de én most kivételt teszek, mert ezt az élményt mindenképpen le akartam írni, akkor meg már hadd olvassa el, akit érdekel. Heti egyszer szoktam leckét venni sámándobolásból Ölvedi Gábortól, akivel most szombaton a workshopot is tartjuk. Ma az volt a feladat, hogy 15-20 perces utaztatásra visszük egymást a dobbal, ő kezdte. Én lefeküdtem, és igyekeztem elengedni minden elvárást, majd ellazítottam a testemet és a légzésemet, amennyire tudtam. Az is feladat lett volna, hogy figyeljem, milyen hangok milyen élményeket idéznek elő, de az az igazság, hogy belefeledkeztem a felmerülő képekbe vagy megélésekbe, így nem mindig tudtam összekötni, hogy éppen hogyan szólt akkor a dob. Eleinte Gábor húzkodta az ütőt a dob felszínén, ami alatt mintha küzdöttem volna, hogy elhagyjam-e a testemet vagy ne. Utána ez a szakasz véget ért, és megjelent az első kép, ami nem teljesen olyan volt, mint egy álom, hanem inkább olyan, mintha valaki sugallná nekem ezeket a gondolatokat, vagy mintha valami fátyol mögül néztem volna végig, amit láttam, átéltem. Az első kép sötét sziklák vagy hegyek voltak, amelyek előttem magasodtak, és a kő felszíne feketés volt, de az éleinél mintha zöldeskék, fluoreszkáló fény tündökölt volna át. A háttér is eléggé sötét volt. Utána lassan kitisztult, kivilágosodott a kép, és a tiszta kék eget láttam magam előtt, melyben megjelent egy sárgás, vagy aranyszínű sas. Ahogy a sas szárnyalt az égen, nem távolodott tőlem, hanem egyre közelebb került hozzám, mintha egy idő múlva ráültem volna a hátásra, vagy én magam változtam volna sassá. Tovább repültem a szikrázó napsütésben, alattam egy tengernyi méretű tó terült el, melynek sötétkék hullámain megcsillantak a nap sugarai. Minden csendes volt, és a magasban nem érződött, hogy milyen sebesen repülök.

Egy idő múlva hirtelen egy nagy sziklafalhoz értem, és belekerültem egy sötét, keskeny alagútba, melyen végig kellett repülnöm. Nem volt félelmetes, de tudtam, hogy végig kell mennem az alagúton, és a vége felé mintha valami halvány fény derengett volna. Ahogy kiértem belőle, egy kis tó partjára érkeztem, ahol leszálltam megpihenni, és szomjamat oltottam a tóból. Először még sasként ittam, majd fokozatosan már ismét emberi formában. Ahogy felemeltem a tekintetemet, észrevettem, hogy egy hatalmas barlangban állok egy hegy gyomrában, de nem volt teljesen sötét, hanem kellemes, otthonos fény szűrődött be egy nyíláson át a barlang tetején keresztül. Több emelet magas üregben voltam, és a közepén egy óriási ülő Siva-szobor volt, sötét, de inkább kékeszöld színű kőből. Az arcáig szinte fel sem tudtam nézni, csak azt láttam, hogy kígyók tekergőznek a karján és a lábán, de nem voltak félelmetesek. Valamint azt is észrevettem, hogy a tavat az Úr Siva testén végigcsorgó eső- és harmatcseppek táplálják, melyek összegyűltek egy medencében a lábai előtt. 

Ekkor az Úr Siva arca felé fordultam, melyet körberagyogott a barlangba beáradó napfény, és a testem fokozatosan súlytalanná vált, majd vízszintes testhelyzetben lebegni, emelkedni kezdtem, egészen az Úr Siva homlokáig vagy harmadik szeméig. Ott finoman belehatoltam a szoborba, mintha beszippantott volna magába. Ezután a lebegő érzés után a következő benyomásom az volt, hogy kőből van a testem, és arccal lefelé a földbe nyomódok. Esésre nem emlékszem, csak arra, hogy azután valahogy visszatértem a testembe, és érezni kezdtem, hogy a földön fekszem és ólmosak, kőszerűek a végtagjaim. A kezemben és a lábamban zsibbadást, bizsegrést éreztem különböző helyeken, tudtam, hogy a jógateremben vagyunk és hallottam, éreztem Gábort dobolni mellettem. A következő percek ebben a kábulatban teltek, még szólt a dob, de már nem jött több kép. A végén, amikor Gábor a visszahívó részt játszotta (gyors, szapora dobütem, mely pár perc alatt lecseng), még megjelent egy kép, mintha egy épület vagy templom kupoláját láttam volna, melyet sok apró, háromszög alakú csúcs díszített. De a dobszó végeztével ez is elmúlt, és teljesen magamtól visszatértem az éber tudatállapotra, és mindenre emlékeztem, még most is emlékszem. Utána én doboltam Gábornak, és ő utazott. 

Mindezt csak azért írtam le, hogy ne gondoljuk azt, hogy olyan rendkívüli dolog a testen kívüli utazás, vagy azt, hogy különböző pszichotróp anyagokhoz kell nyúlni, ha szeretnénk átélni. A sámándob és egy tapasztalt utaztató éppen elegendőek ahhoz, hogy az alvás és ébrenlét határára tereljenek, és megéld azokat a dolgokat, melyekre szükséged van az adott pillanatban az egészséged, harmóniád visszanyeréséhez. Ha szeretnétek ti is hasonlókat megtapasztalni, akkor gyertek el most szombaton a "Halhatatlanság Tava" workshopra, melyet Gáborral tartunk közösen az Atma Centerben. 

2018. március 8., csütörtök

Utak a csúcsra

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"Amikor felértünk a hegycsúcsra, ami a szahaszrára csakrát, vagy a csúcsélményt képviseli, a látkép megváltozik. Bár kezdetben annyira magával ragadnak a szédítő magasságok, hogy a végtelenbe meredünk, egy idő múlva megszokjuk, és elkezd érdekelni, hogy mi történik a többi lejtőn, melyeket eddig még nem láttunk. Körbesétálunk a csúcson, és elkezdünk lefelé nézni, majd meglepetéssel tapasztaljuk, hogy más ösvények is vezetnek a hegytetőre, és sokan jönnek fel azokon az ösvényeken. A hegytetőn lévő emberek között béke uralkodik, és nincs vita. Bár mindannyian más kultúrából származnak, senki sem állítja, hogy az övéké az egyedüli felvezető út. Ez ostobaság volna, hiszen egyértelmű, hogy számos ember van a hegytetőn, akik egyáltalán nem úgy néznek ki, mintha ugyanazt az utat tették volna meg, mint mi. Egyesek turbánban vannak, mások Dávid-csillagont viselnek, megint mások narancssárga ruhában vannak, és kopaszok, míg mások hosszú raszta hajjal jöttek, és megint mások kereszttel a nyakukban. De ott fenn a hovatartozás jegyei már nem fontosak, mert mindannyian egyesülünk a csúcsélményben, mely felette áll az elmének és a szavaknak.

A lankákon azonban sok mindenkit fogunk látni, aki még nem érte el a madártávlatot. Ők azzal foglalkoznak, hogy az alattuk lévő emberekre kiabálnak, hogy minden út rossz, a Sátántól való, és csak az ő utuk a helyes. Egyeseket annyira leköt mások letérítése a saját útjukról, hogy nem is haladnak a csúcs felé. Ha rá tudnánk venni őket, hogy érjék el a csúcsot és pillantsák meg az oda vezető számtalan utat, akkor elkezdődne a béke új korszaka. Ez egyben egy olyan új korszak is lenne, amelyben megértjük, hogy minden, amit szavakkal ki lehet fejezni, az csak viszonylagos, korlátozott értékű, még talán kétes is. Sohasem lehet a teljes és kizárólagos igazság. Ekkor megértenénk saját szavaink és nézeteink korlátait és a béke és harmonikus együttélés új korszaka köszöntene be.

Mert valójában nem az számít, hogy miben hiszünk, és mit tartunk igaznak, hanem az összes lény isteni eredetű belső tudása, és ebből fakadóan közös szentségük. Az a megértés a legfontosabb, hogy az transzcendens Isten az összes élőlényen keresztül kifejezi önmagát, ezért minden élőlény szent. Ha sok emberrel meg lehetne osztani ezt az élményt, akkor az önmagunk felé, és ezért mások felé irányuló konfliktusunk is véget érne."

2018. március 7., szerda

Az agy és az elme

A pszichológia egy viszonylag fiatal tudomány, mely az ember tudati jelenségeit igyekszik vizsgálni és értelmezni, valamint segíteni, ha baj van. A pszichológusok alapvetően kétféle megközelítéssel dolgoznak: a monista és a dualista megközelítés. A monista elképzelés szerint az embert egy elv alkotja, mégpedig az anyag, és annak differenciálódásából és megfelelően magasan szervezett egységeinek működéséből fakadnak a tudati jelenségek. Vagyis a mentális és tudati folyamataink mintegy az anyag "visszhangjai", és amint az anyag (jelen esetben az agy és az idegrendszer, vagy mondhatjuk, hogy az emberi szervezet, mint működési egység) elkezd dezintegrálódni a halál pillanatában, a tudati jelenségek is megszűnnek. Természetesen ez a megközelítés nem fogadja el a reinkarnáció tényét, vagyis azt, hogy az elme és a tudat a testtől függetlenül, a test létrejötte előtt és a halála után is képes létezni, majd egy másik testbe vándorolni. 

A dualista álláspont szerint az emberi lényt két elv alkotja, a tudat és a lélek. Ez a megközelítés már közelebb áll a védikus számkhja filozófia prakriti-purusa elvéhez, és nagyobb lehetőséget ad az agy, mint fizikai objektum, és az elme, mint finomfizikai mező működésének és kölcsönhatásának megértéséhez. Az agy és az idegrendszer olyan sejtek hálózatának összessége, melyek elektromágneses impulzusok (agyhullámok) segítségével képesek raktározni és továbbítani az elme és az érzékszervek által észlelt és feldolgozott információkat és benyomásokat. Ennek folyamatára mindjárt visszatérünk. A fizikai érzékszerveinket idegpályák kapcsolják össze az aggyal, és ezért úgy tűnhet, mintha az érzékszervi ingerek felfogása, raktározása és a rájuk adott válaszinger valamilyen automatizmus alapján zajlana. A valóságban azonban mindez tudatos vagy féliig tudatos folyamatok során jön létre. A fizikai érzékszerv, például a szem csupán a "tokja" a látás érzékszervének, mely biztosítja a fényt alkotó részecskékkel (a fotonokkal) történő kölcsönhatást. Tudjuk azonban, hogy a vak ember is lát színeket, illetve képes tájékozódni a térben és "észlelni" bizonyos tárgyakat, ugyanakkor a látó ember is sok esetben nem veszi észre, azaz nem észleli tudatosan azokat a tárgyakat, melyek a látómezejébe kerülnek. 

Hogy megérthessük az agy és az elme kapcsolatát, egy informatikai példát fogunk használni, mely a robotok és a mesterséges intelligencia korában egyre aktuálisabb, bár persze nem száz százalékosan találó, mint ahogyan egyik hasonlat sem. Az agy a hardver (a számítógép mechanikai része, mely áramkörökből, memóriából, processzorokból és különböző információtároló egységekből áll). Az elme pedig a program, ami a gépen fut. Tudjuk azt, hogy a programot bármelyik gépen megírhatjuk,azután telepíthetjük egy másikra, illetve az általa kezelt adatokat is átvihetjük egyik vagy másik számítógépre. A szoftver látszólag nem képes futni vagy működni a hardver jelenléte nélkül, manapság azonban egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy az információ tulajdonképpen valamiféle mezőben létezik, melyből csak "lehívják" azt az adott számítógépek. 

Ha kikapcsoljuk a gépet, akkor a szoftver látszólag megszűnik létezni, de tudjuk azt, hogy a következő elindításnál tovább fut, és ismét hozzáférhetőek lesznek az eltárolt információk, akár egy másik gépen is. Ugyanakkor szoftver és operációs rendszer nélkül a legjobb számítógés is haszontalan ócskavas. Az elme tehát a szoftver, mely a "felhőben" létezik, vagyis a Kollektív Tudatban létezik, nevezzük akár Istennek, akár Brahmannak. Egy inkarnáció során telepítődik egy bizonyos hardverre, és annak érzékelőit, berendezéseit használja. Ezek alkoltják a fizikai testet, annak cselekvő és tudásszerző érzékszerveivel együtt. Képes kommunikálni a külvilággal, és hatást gyakorolni arra, ugyanakkor feldolgozni az őt ért élményeket, benyomásokat.

Hogyan zajlik az érzékelés folyamata? Az érzékszerven keresztül egy valós idejű inger érkezik az elmébe, melyet fel is fogunk, ha figyeltünk. Ha nem figyeltünk, akkor vagy azonnal a tudatalattiba kerül, vagy nem is okoz lenyomatot az elmében. A valós idejű érzékszervi inger feldolgozása úgy történik, hogy az elme összehasonlítja azt az előzetesen szerzett, hasonló kategóriájú benyomásokkal, és értékeli, osztályozza a várható kimenetelt. Kialakítja a viszonyulását hozzá (kellemes/kellemetlen, tetszik/nem tetszik, hasznos/káros stb.) az elme általában minősít és ellentétpárokban gondolkodik, és a múltban szerzett benyomások szűrőjén keresztül "megszínezi" az új benyomást, vagyis nem képes tárgyilagosan befogadni azt. Ezeknek a benyomásoknak az összessége alakítja ki a vászanát, vagyis feltételekhez kötött természetet, azt a mintázatot, amely alapján egy-egy újabb ingerre reagálunk, akár tudatosan, akár ösztönösen. 

Az elme tehát minősít, ítélkezik, és szándékot formál, érzéseket, érzelmeket él át vagy dolgoz fel, hullámzik. Ehhez képest az agyunk sokkal tárgyilagosabban működik, de mivel kiszolgálja az elmét, ezért annak az utasításai alapján kommunikál és reagál. Az elme koncentrálásával, a hullámok elcsitításával a móltbeli szamszkárák hatása is lecsöken, és sokkal tudatosabban, tárgyilagosabban, befogadóbban tudunk jelen lenni a MOST-ban, mint a háborgó, csapongó elme esetében. Az elmében rögzül benyomások, a kialakult feltételekhez kötött természet, valamint a vágyaink és a karmikus visszahatásaink összessége is tovább vándorol a lélekkel együtt a halál pillanatában, és egy másik hardverre "telepítődik" a következő testetöltéskor. Ez az oka annak, hogy a legtöbben nem emlékszünk tudatosan előző életeink benyomásaira, ám azok ott vannak, és alakítják az életünket, személyiségünket. A meditáció, transz és hipnózis állapotában ezek a benyomások könnyebben hozzáférhetőek és tudatosíthatóak, bár ez nem változtatja meg szubjektív voltukat. A lélek csak akkor képes megismerni és tárgyilagosan szemlélni összes eddigi szamszkáráját és karmikus szövedékét, amikor mer kiszabadult a téves azonosítás alól, és nagyjából elérte a megvilágosodást. Persze a megvilágosodás vagy szamádhi mértékével összhangban a múltbeli feltételekhez kötött természetünk jelentősége is rohamosan csökken, míg elérjük azt az állapotot, amikor már egyáltalán nem érdekel a múltunk, mert megtapasztaljuk örök, lelki természetünket.

2018. március 6., kedd

A kimondhatatlan Igazság

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"Nágarádzsa egyedülálló anatómiája magában hordozza azt a tényt, hogy az ezer fej egy farokhoz kapcsolódik. A farok hallgat. Nincs szája, amivel kifejezhetné magát, mivel egyetlen száj, avagy az igazság egyetlen nézete sem jelentheti ki magáról, hogy ő az egyetlen. A farok a forma nélküli Abszolútat, a nirguna-Brahmant, a határtalan tudatot, az Egyesült mezőt, a transzcendens Istent képviseli. A farok a számtalan fej csendes, kifejezhetetlen eredete. Ez a hasonlat azt a fontos elvet tükrözi, hogy ugyanazt az igazságot számtalan módon ki lehet fejezni. Éppen ezért kapcsolódik számtalan fej ugyanahhoz a farokhoz. Ugyanakkor nem csökkenthetjük le a fejek számát egyre. Ez azt jelenti, hogy semmilyen kimondott igazság, legyen az bármennyire elegáns és lakonikus, nem rendelkezhet monopóliummal a farok fölött. Bár az összes vallás, filozófia, gondolati iskola és tudomány azt vetíti ki ránk, hogy ők rendelkeznek kizárólagos hozzáféréssel a Brahmanhoz, mindegyik osztozik a hozzáférésen ugyanahhoz az egy igazsághoz, amelyet nem képesek leírni.

Nágarádzsa farka annak a megtapasztalásnak a metaforája, amikor a szahaszrára csakrába helyezzük a pránát. Azt az élményt, amit akkor élünk át, amikor a prána megáll a szahaszrárában, lehetetlen szavakba önteni. Ezért nem létezik szahaszrára vallás, tudomány, filozófia vagy tanítás. Amikor a misztikusok visszatérnek ezekből a magasságokból, csak keresgélik a szavakat, hogy átadják másoknak azt, amit átéltek. Amikor ezt teszik, elkerülhetetlenül használják a feltételekhez kötöttséget, az elmét, a nyelvi kódokat, és a múltjukat, hogy szavakba öntsék azt, ami elmondhatatlan, és ami örökké túl van a feltételekhez kötöttségen, az elmén és a szavakon. Így a bölcsek és a misztikusok minden korban visszatérnek az ágjá, visuddha vagy anáhata csakrához, hogy leírják azt az élményt, amelyet ezek a csakrák nem tartalmaznak ugyan, de a szahaszrárában maradva sem tanítható.

A hegytető-hasonlat

A szahaszrárát úgy is értelmezhetjük, mint egy nagyon magas hegy csúcsát. Ahhoz, hogy eljussunk a csúcsra, ki kell választanunk a megközelítés módját, például hogy dél vagy észak felől indulunk. A hegyre vezető összes ösvény bizonyos gondolatrendszerek, filozófiák, tudományok, vallások vagy jógaiskolák képviselői. Miközben felfelé tartunk a hegyre, csak nagyon korlátozottan látjuk. Csak az egyik oldalát látod. Éppen ezért, mivel a többi megközelítés rejtve van a szemünk elől, úgy tűnhet, hogy a mi utunk, annak az iskolának az útja, amit követünk, az egyetlen értelmes út."

2018. március 5., hétfő

Tavaszi lélekmegújítás

A lélek örök, tehát igazából nem lehet megújítani, és nem is öregszik meg, sőt, megváltoztatni sem lehet. Fürdetni viszont lehet, ami azt jelenti, hogy lemossuk, lehántjuk róla a hamis azonosság különböző rétegeit, melyek a lélek reinkarnációs utazása során rárakódtak. Mindaddig, amíg nem hozzuk felszínre eredeti,örök spirituális természetünket, ezekkel az átmeneti anyagi fedőrétegekkel fogjuk azonosnak tekinteni magunkat, és szenvedni fogunk az átmenetiség állapotától. Bár a lélek megváltoztathatatlan és elpusztíthatatlan, a tudatunkat beszennyezheti az anyagi elemekkel és minőségekkel történő téves azonosítás, és ezért meg kell tisztítani. A hang az egyik legjobb eszköz a lélek tisztítására. A tudatos légzés során a légzésünk hangjára koncentrálunk, és a szó-ham mantrát hozzuk létre a belégzés és kilégzés során. Ha így gyakoroljuk a jóga-ászanákat, akkor már az ászana-gyakorlás is lélekmegújító hatású. A különböző intuitív és tradicionális meditatív hangszerek (sámándob, tibeti hangtálak, gongok, különböző csengettyűk és egyéb akusztikus hangszerek) hangja elősegíti a meditatív elmeállapot kialakulását. Ez gyakorlati nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy kikapcsolják az elme hullámzásait és csapongásait a múlt és a jövő között, és a MOST örökérvényű pillanatába hozzák az elmét. Amikor az elme nyugodt és éber, akkor képessé válik az anáhata náda, vagyis a belső hang meghallására, és közelebb kerülünk a lelki természetünk megtapasztalásához. A náda-jóga, vagyis a hang jógájának harmadik fontos eszköze a mantrák zengetése, vagyis olyan szent hangsorok ismétlése, melyek szakrális, transzcendentális energiát sűrítenek magukba. Ez az energia fénylő kardként vágja át a lelküket befedő tudatlanság sötét leplét, és a fejlődésünk útjában álló akadályokat.

A fenti módszereket már tavaly óta alkalmazom workshopjaimon, és most következő workshopunkon Ölvedi Gábor barátommal együtt fogjuk felébreszteni a transzcendensd hangokat. A workshop a "Halhatatlanság Tava" nevet kapta, mert egy tavat fogunk létrehozni a spirituális hangokból, melyekben a résztvevők lelke megfürödhet. A tibeti-kínai hagyomány többféleképpen nevezi azt a mítikus királyságot vagy helyet, mely túl van az emberi tökéletlenségen és múlandóságon: Shambala, Shangri-La vagy Kun Lun néven is ismert különböző misztikus hagyományokban. Ebben a királyságban van ez a tó, amelyben megmártózva a szerencsés lélek megszabadul a betegségtől, a szenvedéstől és a haláltól. És a legfontosabb dolog, hogy megszabadul a lelkét befedő tudatlanságtól, és így eléri a valódi halhatatlanságot. 

A Védák istenei a tejóceánból kiköpült amritát, vagyis a halhatatlanság nekrátját isszák, és ezért élnek évmilliókig, illetve a mennyei szómarasza italnak is ezt a hatást tulajdonítják. A szikh vallás fő szent helyét Amritsarnak nevezik, ami szó szerinti fordításban szintén azt jelenti: a "Halhatatlanság Tava". Ezt a tavat igyekszünk most elhozni nektek a meditatív hangok formájában. Bár a jóga, a hangfürdő és a mantrák mindig hasznosak, ezúttal egy szakrálisan is kedvező időpontot sikerült választanunk ehhez a programhoz. március 21-én lesz a tavaszi napéjegyenlőség, március 25-én pedig Gyümölcsöltó Nagyboldogasszony ünnepe, aki a magyar ősvallásban a termékenységet hozó istennő. A kereszténységben ez Mária áldott állapotának ünnepe lett, mely után kilenc hónappal megszületik a kis Jézus. Ugyanezen a napon a hinduk az Úr Ráma, a Nap-dinasztia királyának alászállását ünnepli. Ráma az isteni fény, a világosság, az erényesség és a kéjes vágyak legyőzésének istensége a hinduizmusban. Leghűbb majomszolgája, a különleges misztikus erővel bíró Hanumán ünnepe pedig március 31-én lesz. Mindezen isteni energiák áldását megidézhetjük és élvezhetjük ezen a jeles napon, főleg, ha nem csak fizikailag, hanem a figyelmünkkel és a szívünkkel is teljes mértékben jelen vagyunk.  A workshop utolsó helyeire még itt tudtok regisztrálni

Tizennyolc éves koromban írogattam verseket, de azóta inkább a próza és a blogbejegyzések írogatása felé kanyarodtam. Nem kizárható azonban, hogy a jövőben ismét fognak születni versek, és még az is elképzelhető, hogy énekelni fogjuk őket a közös meditációk alkalmával. Például az alábbi verset a Halhatatlanság Tava mottójának is tekinthetjük:

A Lélek Dala

Föld...
Víz...
Tűz...
Szél...

Föld nem hantolhat
Víz nem fullaszthat
Tűz nem hamvaszthat
Szél nem szaggathat

Örök lélek vagy
Isten szikrája
Örök lélek vagy
Isten jószága

A tested múlandó
Sosem állandó

A földben elporlad
A vízben megfullad
A tűzben elhamvad
A szélben elszárad

A lelked állandó
Sosem múlandó

Örök lélek vagy
Az idő tanúja
örök lélek vagy
A világ látnoka

Óm...
Óm...
Óm...
Óm...

2018. március 4., vasárnap

A brahma granthi

Újabb részlet a Csandra-krama könyvből:

A három granthi

Amikor átszakad a brahma granthi, a jógi boldogságot érez a szív vákuumában. A jógi teste isteni, ragyogó, és egészséges lesz, és isteni illatot áraszt. A második szinten, az életlevegők egyesülnek, és felfelé mozognak a középső csatornában. Így szúrják át a visnu granthit, amit a legmagasabb öröm kísér. Ekkor a jógi felülemelkedik az elme élvezetein és spontán eksztázist tapasztal meg, mely mentes a bűntől, a fájdalomtól, az öregkortól, a betegségtől, az éhségtől és az alvástól. Amikor az életlevegő átszúrja a rudra granthit és belép az Úr nyugvóhelyére, akkor tökéletes hang jön létre, mely a fuvola hangjához hasonlít. Az elme és a hang egyesülése a rádzsa-jóga. A jógi az univerzum teremtőjéhez és pusztítójához, vagyis magához Istenhez hasonlatossá válik.” (Hatha-jóga Pradípiká 4.69-76)

A három granthi a test, érzelmek és az elme szintjén megjelenő „csomó”. A legtöbb ember különböző fajta zavarokat tapasztal ezeken a szinteken, betegséget, függőségeket, fájdalmakat vagy szorongást. Ezért nevezik csomónak. Amikor teljesen tudatában vagyunk a csomót alkotó akadályoknak, és amikor elfogadtuk és kiegyensúlyoztuk az életünk polaritásait, akkor a csomó kioldódik. A három granthi a brahma granthi, a visnu granthi és a rudra granthi, melyeket a hindu trimúrti, azaz három fő istenség után neveztek el. Brahmá a teremtő, Visnu a fenntartó, Siva (Rudra) pedig a pusztító.

A granthik blokkokat képviselnek az önmagunkkal kapcsolatos tudatosság különböző szintjein. A granthik akadályozzák a valódi természetünk felszínre hozását, és hagyományosan a bandhák alkalmazását írták elő a blokkok feloldására, melyek belső feszültség, szorongások, elfojtások és feloldatlan konfliktusok formájában jelentkeznek. A blokkok feloldása lehetővé teszi valódi természetünk felfedezését.

A brahma granthi a legalsó csakrában, a múládhárában található, de a szvádhisthána csakrára is hatással van. Ez a granthi a feltételekhez kötött természetünk legkézzelfoghatóbb aspektusával, a fizikai testtel kapcsolatban fejti ki hatását, például a fizikai egészséget, a genetikai előtörténetünket, a fizikai erőnket és aktivitásunkat, a szexualitásunkat, az utódnemzést, valamint a kapha dósát befolyásolja. A brahma granthi a legmélyebb vágyainkkal és tudatalatti ösztöneinkkel is kapcsolatban áll.


Brahmá a teremtő, aki létrehozza az életet a fény és sötétség kettősségéből, és a létezés kettősségét képviseli. Brahmá a legelső guru, amivel szintén a sötét, nehéz (gu) és a könnyű, világos (ru) minőségeket képviseli és integrálja önmagában. Brahmát a ha-tha kifejezés is képviseli, melyben a ha a napot jelenti, a tha pedig a holdat. A hatha-jóga célja a brahma granthi feloldása, vagyis a fizikai testtel kapcsolatos blokkok elhárítása és a rajtuk való túllépés. Meg kell jegyezni, hogy mindhárom granthi szorosan összefügg. A problémák nem elszigetelten jelentkeznek – az egyik szinten megnyilvánuló blokk a másik szinteken is zavart okozhat. Minél mélyebb a probléma, annál nagyobb befolyással van a többi szintre.

2018. március 3., szombat

A gyakorlás és az ájurvédikus testalkat

Újabb részlet a Csandra-krama könyvből:

A jóga lényege az ellentétes polaritások kiegyensúlyozása: minden test, minden gyakorlás és minden ászana magában foglalja a felhalmozást (prána) és a leépítést (apána), az összehúzódást (vjána) és a kiterjedést (udána), a testet és az elmét is. Az ellentétek kiegyensúlyozását a tudatosság növelésével érhetjük el minden egyes pózban, gyakorlat közben. Például az előrehajlításokban a tudatosság általában a végtagokra irányul (a karokra és vállakra a lábak fogása miatt; illetve a lábakra és a combhajlítókra). Holott a törzs elülső és hátulsó oldalára kellene koncentrálni, a derekunkat nyújtani, a belső szerveket pedig összepréselni kellene. A hátrahajlításoknak gyakrabban érezzük azt, hogy megrövidül a derekunk, ahelyett, hogy a test elülső oldalának kiterjedését éreznénk. Összességében a gyakorlás során arra kell figyelni, hogy harmonizáljuk az erőket és az elemeket, ne pedig túlfokozzuk.

Az egyes vájuk dominanciája mindenki esetében egyénileg változik. Ez a különböző ájurvédikus testalkat-típusok, azaz dósák formájában nyilvánul meg. A három dósa a kapha, pitta és a váta. A kapha a víz és föld kombinációjaként jön létre, a pitta a tűz és a víz kombinációjaként, míg a váta a levegő és éter kombinációjaként. A váta testalkatúak mobilisabbak, és vékony testfelépítésűek, ihajlamosak az idegrendszeri túlérzékenységre. A pitta típusúak célorientáltak, izmosabb, stabilabb testfelépítésűek és rámenősebbek. A kapha nyugodtabb, nagyobb, súlyosabb testalkatú és lassúbb természetű. Mindenki rendelkezik mindhárom dósa valamilyen arányú kombinációjával, melyek közül általában egy vagy kettő dominál. Az egyéni testalkat függvényében egy bizonyos típusú (például jang vagy jin) gyakorlás erősítheti vagy kiegyensúlyozhatja a dósák működését. Például az aktív mozgás támogathatja a vátát, de ki is billentheti, ha túlzott a mozgás mértéke. Az aktivitás, koncentráció és versenyszellem támogathatja, vagy ki is billentheti a pittát; valamint a tétlenség és elcsendesedés támogathatja vagy éppenséggel kibillentheti a kaphát. Érdemes hozzáigazítani a gyakorlásunkat ezekhez a tényezőkhöz.

Például, a váta alkatúak vonzódnak a vinyásza jógához, a kapha alkatúak viszont inkább kerülik a fizikai aktivitást. A váta vonzódása a mozgáshoz természetes és egészséges, csak az nem megfelelő, ha túlfokozzuk a vátát, például annak érdekében, hogy a másik két dósát csökkentsük. Mindenkiben mindig jelen van mindhárom dósa, és a problémát általában az okozza, ha ezekből egyet túlhangsúlyozunk. Például a lassúbb mozgás jót tesz a váta alkatnak. A rövidebb gyakorlás kedvezőbb lehet egy kapha alkatúnak, míg a belső fókusz és a dristi fenntartása segíti a pitta egyensúlyba hozatalát.


A helyzetet még az is bonyolítja, hogy a dósák egyensúlya folyamatosan változik, méghozzá számos tényező hatására: időjárás, éghajlat, évszakok, napszakok, holdciklus, egészségi állapot, életmód, stressz, pihenés, étrend, pszichológiai tényezők. Érdemes egy ájurvédikus orvos vagy szakértő segítségével megállapítani a születéskori, számunkra megfelelő ideális dósa-testalkatot, majd időnként ellenőriztetni, hogy milyen irányba tértünk el tőle.