2017. december 7., csütörtök

A visuddha és a zsenik

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"Ez a képesség a visuddha csakra megnyitásától függ. Ez az erő hatalmas, ezért csak akkor kísérletezzünk vele, ha az összes alatta lévő csakra megnyílt. Ha a visuddha spontán módon megnyílik a korábban felhalmozott karma következtében, ez a megnyílás, mint Mozart esetében, hasznos lehet az egész emberiség számára, de nem biztos, hogy saját maga számára az. Mozart fiatalon halt meg, szerencsétlen körülmények között, mint sok más zseni előtte és utána.

A jóga lehetőséget ad számunkra, hogy lépésről lépésre nyissuk meg a csakráinkat. Ha megnyitjuk az anáhatát, akkor nagy szolgálatot tudunk végezni mindenkinek, aki kapcsolatba kerül velünk, de a visuddha megnyitása az, ami képessé tesz bennünket arra, hogy a jövő nemzedékeinek is segítséget nyújtsunk.

Mindkét csakra azonban a manipúra integráló erejére hagyatkozik ahhoz, hogy ez a szolgálat pozitív és egységes tapasztalat legyen és maradjon az egyén számára, aki keresztülmegy ezen az átalakuláson. A jóga hihetetlen hatalommal bír. Ahhoz, hogy megfelelően learathassuk, az egyéni képességeinkkel összhangban kell gyakorolnunk a technikáit. Míg a manipúra asszimilatív funkcióval rendelkezik, az anáhata pedig relatívval, a visuddha döntéshozó funkciójú: megnyit bennünket az isteni törvénynek. Azonban, ha a visuddhánk nyitott, de az alsóbb csakrák nem azok, olyan vízionáriussá válhatunk, aki ismeretlenül és félreértve hal meg, csak hogy évekkel a halála után találjanak rá a munkájára és ismerjék el, mint ahogy J.S. Bach vagy Vincent van Gogh esetében történt. Vagy megeshet, hogy beleőrülünk a zsenialitásunkba, és mások húznak belőle hasznot, mint Nicola Tesla esetében. Ha az anáhatánk is nyitott, akkor esélyes, hogy harmóniában leszünk a környező közösséggel és megkapjuk a támogatásukat. Ha a manipúra is nyitott, akkor képesek leszünk saját magunk megváltoztatni a világot, és az életünk során is irányítani tudjuk a befolyásunkat, mint ahogy például Thomas Edison esetében történt. Ez egy nagyon szerencsés együttállás.

Ha a visuddha teljesen nyitott, az eredmény az lesz, amit az upanisadok vigjánának (mély vagy megvalósított tudásnak) neveznek, Patandzsalí pedig ritának (szent törvénynek) (Jóga-szútra 1.48). Egyes misztikusok azonban kihagyják a visuddhát, és a szívcsakrából közvetlenül az ágjába, vagy akár a szahaszrárába mennek. Ha kihagyjuk a visuddhát, az ahhoz a téves filozófiához vezethet, hogy az a világ egy illúzió. A világ nem illúzió, hanem valóság. Ez a világ Isten legszentebb, legértékesebb ajándéka minden élőlénynek. Minden szépségében értékelni kell. 

2017. december 6., szerda

Gájatrí mantra

Elérkeztünk az utóbbi workshop legutolsó mantrájához, a híres Gájatrí mantrához. A Gájatrí a hinduizmus nagyra becsült mantrája, melyet a Rig-Véda, az emberiség legősibb szentirata őriz. Nevét a Gájatrí versmértékről kapta. A „Spirituális Fény” mantrájának is szokták nevezni, ugyanis gyógyítja a testet, a lelket, és megvilágítja az értelmet. A mantra aktiválja a csakrákat és összekapcsolja őket a létezés hét nagy spirituális birodalmával. Végül feltölti elménket, szívünket és lelkünket a spirituális fény energiájával.
Brahma Gájatrí mantra
Óm Bhúr Bhuvah Szvah Tat Szavitur Varénjam Bhargó Dévaszja Dhímahi Dhijó Jó Nah Pracsódaját
Óm - univerzális hangrezgés; Bhúh - létezés; Bhuvah - Abszolút Tudat; Szvah - Mindent átható; Tat - Isten; Szavitúr - Minden Forrásán; Varénjam - Aki méltó; Bhargó - Ragyogás; Dévaszja - Istenségen; Dhímahi - meditáljunk; Dhijó - az értelmünkkel; Jah - Aki; Nasz - minket; Pracsódaját - inspirál  
Ebben a mantrában Szavitart, a dévát hívják segítségül, akit gyakran a Napistennel (szúrjával) azonosítanak. Ugyanakkor női istenségként is értelmezik a mantra alanyát, akit Szavitrínek (Brahmá felesége) szólítanak – többek között a mantrát emiatt Szavitrí mantrának is szokták nevezni. Szavitrí valójában a Gájatrí másik neve, mint ahogyan Szaraszvatí is.

Tehát Gájatrínak valójában három neve van: Gájatrí az érzékek, Szavirtí az életerő (prána), Szaraszvatí pedig az Igazság jelképe. Ők hárman mindenkiben jelen vannak, és szimbolizálják a gondolat, a szó és a tett tisztaságát.

Szavitrí Gájatrí Istennő

Gájatrí Istennő eredetileg a mantra megszemélyesítése, aki Véda Matának tekinthető, azaz minden Véda anyjának, Brahmá hitvesének és minden tünemény mögött meghúzódó végső és változatlan igazságnak. A hinduk azonban nem csak istennőnek tekintik, hanem Brahman női jellegét is látják benne. Gájatrí Brahman minden tünékeny jellemzőjét egyesíti, beleértve a múltat, a jelent és a jövőt, valamint a létezés három birodalmát, a „Bhur-t, Bhuvah-t, és a Szvah-t”, ahol a

Bhur a földi sík (Bhúáloka),

Bhuva az asztrál sík (Bhuvar-lóka) és

Szvah a mennyei sík (Szvarga-lóka).

A spirituális öntudatra ébredtek és akik megerősödtek a magasabb szintű tudatosságban, testüket elhagyva egy magasabb szintű birodalomba kerülnek. Azok, akik anyagi gondolkodásúak, azon a szinten maradnak, amely közel van az anyagi világhoz, csak nem tudnak feljebb jutni. Ha nem vizsgázol jól, ha nem jól teszed a dolgaidat, akkor alacsonyabb osztályokban maradsz!

A Gájatrí széles körben idézett mantra a védikus irodalomban és néhány közismert klasszikus hindu szövegben. A mantra fontos része az Upanájana ceremóniának (a papok felszentelése), és mondogatása sok Brahmin férfinak a napi rituáléjához tartozik. A modern hindu reform mozgalom a nők körében is lehetővé tette a mantra gyakorlását, így manapság már az egész társadalomban használatos. Egyetemes Ima, mert bárki, bárhol, bármikor ismételheti a fizikai és spirituális jóléte érdekében. Ez a mantra az összes dimenziót felöleli, maga a tisztelet, Isten minden teremtménybeli megnyilvánulásának.

Gájatrí Mantra értelmezése

A Gájatrí Mantrát három részre lehet osztani: az istenimádat mindhárom alkotóeleme – dicsőítés, meditáció és az ima – megtalálható benne. Az első kilenc szó az Isteni megnyilvánulásokat jelöli.

‘Óm’ a Legfelsőbb Úr (Para Brahman)
‘Bhur’ a földi sík (Bhú-loka),
‘Bhuva’ az asztrál sík (Bhuvar-lóka)
‘Szvah’ a mennyei sík (Szvarga-lóka)
‘Tat’ a legfelsőbb Lélek (Paramátmá), Isten (Brahman)
‘Szavitúr’ – Az, amiből született
‘Varénjam’ jelenti az imádatot
‘Bhargó’ – fény, mely bölcsességgel ruház fel, elveszi a tisztátalanságot és isteni jellegű,
‘Dévaszja’ – Istenhez hasonlót jelent
‘Dhímahi’ – pedig azt, hogy meditálok.

Ezek jelentése, hogy meditálok mindezen szépséges Isteni minőségeken. ‘Dhijó jó nah pracsódaját’ jelentése – Értelem, ami minket megvilágosít.

"Óm, a három világot beragyogó legfelsőbb fény világítsa meg tudatunkat és irányítsa értelmünket az erényesség útjára!"

A Gájatrí mantra többezer éves és az idők folyamán sok-sok ember ismételte, melynek energiája a kozmoszban van. Ma, amikor ismételgetjük ezt a mantrát, valójában ráhangolódunk azoknak az embereknek az energiájára, akik energiát fektettek a mantra éneklésébe. Az emberi létben a legnagyobb ajándék elménk megvilágosodása, amikor megértjük a világot sé benne önmagunkat. Mai világunkban szükség van a megvilágosodásra. Világosodjon meg elménk, tisztátalanságainkat törölje el az Istenség sugárzó szépsége!

2017. december 5., kedd

Az isteni törvény

Újabb részlet Gregor Maehle Meditáció-könyvéből:

"A visuddhához tartozó érzéktárgy a hang (sabda), de a sabda sokkal többet jelent annál, amit mi a hang fogalma alatt értünk, beleértve azt a tényt is, hogy a hangnak levegőre vagy ahhoz hasonló közegre van szüksége ahhoz, hogy terjedjen. A sabda azonban minden rezgésminta összessége, beleértve a kvazárok, fekete lyukak, szupernóvák, galaxisok, elemi részecskék, molekulák, kvarkok, fotonok rezgését is. Ezek a minták rendelkeznek egy közös vonással: űrre van szükségük ahhoz, hogy keletkezzenek, de messze túljutnak a levegőn.

Az egész univerzum, valójában az összes univerzum egymásra rétegződő rezgésmintákból állnak, melyek anyaggá kristályosítják az energiát. Az eredeti rezgésminta, melyből az összes többi ered, az Óm. Az Óm abból a határtalan intelligenciából keletkezik, amely mindenható (OMnipotens), mindenhol jelenlévő (OMniprezens), és mindentudó (Omniszciens). Ez a határtalan intelligencia Isten intelligenciája, és az Ő határtalan potenciálja és isteni akarata, mely által valósággá teszi a világot. Azt az állapotot, amelyből az Óm létrejön, sabda-brahmannak nevezik szanszkritul. A sabda-brahman Isten potenciális, de még megnyilvánulatlan képessége, hogy a kikristályosodó rezgésminták végtelen sokaságaként nyilvánítsa meg magát, melyek az idő bármely pillanatában számtalan univerzumot hoznak létre, tartanak fenn és semmisítenek meg. Mivel a sabda-brahman a tiszta tudat, a határtalan potenciál és kreativitás, nem tud nemet mondani semmire, ami lehetséges volna. Minden, ami lehet, az lenni fog! Amikor ezt megvalósítjuk, az olyan kérdések, hogy „Miért teszi Isten ezt velem?”... „Miért engedi ezt Isten?” a semmibe olvadnak.

Az egész világ, az szent Óm hang eredeti kiáradásától a legkisebb és legjelentéktelenebb rovarig vagy kristályig – az isteni törvény megnyilvánulása. Az egész világ a törvény szerint nyilvánul meg. Vannak fizikai törvények, a harmónia törvényei a zenében, állami törvények, melyek a társdadalom működését szabályozzák, nyelvi szabályok, melyek képessé tesznek bennünket arra, hogy megértsünk másokat, építészeti törvények, melyeket ha betartunk, akkor az épületek nem dőlnek össze, aerodinamikai törvények, melyek, ha megértjük és alkalmazzuk őket, a levegőben tartják a repülőgépeket, stb, stb.

Azok, akik a visuddha csakra irányítása alatt állnak, az isteni törvények megtapasztalásán, megértésén és továbbadásán keresztül viszonyulnak másokhoz. Az emberi társadalom evolúcióját mindig is az a néhány ember vitte előre, akik valamilyen módon megnyitották vagy spontán módon elérték a visuddhát. Zseniknek nevezzük őket, de nagyon gyakran nem értjük meg őket, és ők sem értik saját magukat. A visuddha csakrában az a hihetetlen, hogy képes megláttatni és megértetni velünk az isteni törvényt. Míg a jógi arra törekszik, hogy szisztematikusan és módszeresen fejlessze magában a képességet az isteni törvény megértésére, azok a nagy vízionáriusok vitték előbbre a társadalmat, akik intuitív módon elérték ezt a csakrát. Például Newton képes volt úgy látni a klasszikus fizika törvényeit, ahogy előtte mások nem. Mozart ugyanígy képes volt felismerni a zenei harmónia törvényeit, míg Shakespeare a nyelvét. Albert Einstein csalhatatlan képességgel rendelkezett az isteni törvény felismerésére a relativitásban. Ezek az óriások nem feltalálták a törvényeket, hanem megvolt az a képességük, hogy felismerjék a már létező isteni törvény megnyilvánulását az isteni akaraton keresztül."

2017. december 4., hétfő

Zöld Tárá Mantra

A következő mantra, amit a múltkori workshopon énekeltünk, egy buddhista mantra volt, Zöld Tárá mantrája:

Óm Táré Tutáré Turé Szóha
„Felajánlom tiszteletemet a felszabadító Tárának, aki minden győzedelmes meber anyja.”

Óm - univerzális hangrezgés; Táré -Tárának; Tutáré -Könyörgök neked, Ó Tárá; Turé -Ó, te gyors; Szóha (szváhá) - felajánlom magamat

Tárá

Tárá (jelentése: „Csillag”, tibeti nyelven Drolma), az együttérzés és a védelem istennője, Avalokitésvara – tibeti nevén Csenrézi – női párja a buddhista mitológiában. Mégis először az indiai hinduizmusban jelent meg Párvatí istenség manifesztációjaként. Mivel a nőiség elvét a buddhizmusban nem tisztelték Kr. u. a 4. századig, így Tárá valószínűleg Kr. u. a 6. században lépett be a buddhista mitológiába.

A hagyomány szerint, amikor Avalokitésvara az emberek mérhetetlen szenvedését látva könnyezni kezdett, könnyeiből egy kis tó született, melyben egy lótuszvirág keletkezett. Amikor ez a lótuszvirág kinyílt, akkor született meg Tárá (tibeti nevén Sgrol-ma=”Ő, a megmentő”), az első női, és az egyik leginkább imádott istenség a tibeti buddhizmusban.

Tárának összesen 21 megnyilvánulási formája létezik. Legismertebb ezek közül a Zöld Tárá, és a Fehér Tárá. Egy másik, az előzőhöz hasonló buddhista hagyomány szerint Zöld Tárá Avalokitésvara bal szemének könnyéből, Fehér Tárá pedig a jobb szemének a könnyéből született. Zöld Tárá a Föld Istennőjeként az éjszakát képviseli, aki legyőzi az akadályokat és segít megmenteni az embereket a veszélytől. Fehér Tárá pedig a nappal Istennőjeként a béke, a védelem és a hosszú élet hírnöke. Ketten együtt szimbolizálják a végtelen együttérzés Istennőjét, aki éjjel-nappal a szenvedés enyhítésén fáradozik.

Egy harmadik legenda szerint Tárá Avalokitésvara egyik szeméből eredő kék fényből született és Avalokitésvara hitvese.

A Zöld Tárá mantra Tárát, mint nemes, magasztos és dicsőséges felszabadítót szólítja meg. Bizonyos szempontból hasonlít a katolikus egyház Szűz Máriájához, hiszen Tárá ugyanúgy meghallgatja az imákat és ugyanúgy segíteni kívánja az embereket, akárcsak a Szűzanya.

A mantra

A Tárá mantra (om táré tutáré turé szváhá) az egyik leginkább használatos mantra a tibeti buddhizmusban a Csenrézi mantra után (óm mani padmé hum). Megszabadít a félelmektől, eltávolítja az akadályokat, előmozdítja a jó szándékokat és segít biztosítani a jó közérzetet. A mantra mondogatása nagyon hasznos tud lenni, hiszen egyrészt elnyomja a félelmeket, ugyanakkor feltölti az embert pozitív energiával.

Mint ahogyan más mantrát, úgy a Zöld Tara mantrát is eltérőképpen ejtik ki a különböző területeken. A tibeti (szanszkrit) kiejtésben az utolsó szót „Szóha”-nak mondják. Ez ugyan technikai szempontból helytelen, de ez mögött sok évszázados hagyomány áll. A helyes kiejtést az indiai területen találhatjuk meg, ahol az utolsó szót „Szváhá”-ként ejtik. Természetesen mindkét forma jó, és ugyanazt jelenti: „Meghajolok előtted!” „Áldás rád!”

A mantra szó szerinti jelentése:

„Táré” – a Tárá megszólító módja: „Ó, Tárá!”
„Tu” – egy felkiáltás: „Könyörgök!” Így a „tuttáré” valami ilyesmit jelenthet: „Könyörgök neked, íó, Tárá!”
„Ture” – a Tura megszólító módja, ami „gyorsat” jelent: „Ó, te gyors!”
„Szóha” – „Áldás rád!” vagy "Felajánlom magamat"

„Óm, Ó, Tárá! Könyörgök neked, Ó Tárá! Ó te gyors! Áldás rád!”

A mantra szimbolikus jelentése

 • Óm - Az Óm szótagnak tulajdonképpen nincs fogalmi jelentése. Az Óm hang magában foglalja az egész univerzumot, a múltat, a jelent és a jövőt.

A mantra középső részében Tárá nevének a „játékát” figyelhetjük meg. Sangharakshita szerint a mantra hagyományos magyarázata az, hogy Tárá nevének a variációi képviselik az üdvözülés három lépcsőfokát.

Táré – a földi veszélyektől és szenvedéstől való felszabadítás (materiális fenyegetésektől való védelem: árvíz, földrengés, elemi csapások, bűn, vadállatok, balesetek)

Tuttáré – spirituális megszabadítást képviseli, azaz a lelki veszélyekkel szemben ad védelmet: kapzsiság, gyűlölet, csalódás (ez a három tényező okozza szenvedéseinket)

Turé – a szellemi út szempontjából a felszabadulás önzetlen útját, az egyetemes üdvözülést képviseli. Ez a bódhiszattva útja, ahol együttérzően csatlakozunk másokhoz, hogy segítsük őket megszabadítani szenvedéseiktől, ugyanakkor mi magunk is törekszünk arra, hogy elérjük a megvilágosodást. Tárá tulajdonképpen megóv minket attól a hittől, hogy a spirituális fejlődés a saját szenvedéseinktől való megszabadításunkat jelenti, és arra tanít minket, hogy együttérezzünk mások szenvedéseivel, mert ez az igazi spirituális fejlődés lényege.

Mire megszabadulunk a földi veszélyektől és megtanítanak minket az együttérzésre, mi magunk is Tarává válunk. (A buddhista gyakorlatban az istenségek képviselik a saját belső lehetőségeinket. Így a mantrával lehetőség szerint mindenünk Tárává válik.)

Szváhá – A szanszkrit szótár szerint jelentése: „Áldás rád!’ Úgy is értelmezhetjük ezt az utolsó áldást, mint a felismerést, hogy Tárává váltunk.

„Óh Isteni Tárá, Te, aki felszabadítasz a szenvedés alól, megóvsz a csapásoktól, megvédsz a veszedelmektől! Megvéded azokat, akiket a kapzsiság, a gyűlölet és a csalódás veszélye fenyeget. A spirituális úton elhozod nekünk a felszabadulás önzetlen útját, az egyetemes üdvösséget. Megmentesz a fájdalomtól és a szenvedéstől. Megtanítasz minket együttérezni mások szenvedésével. Áldott légy!”

2017. december 3., vasárnap

A nyolcvannégy mahásziddha

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

A mahásziddhák felsorolása

Az alábbi lista a vadzsrájána buddhizmus nyolcvannégy mahásziddhájának neveit és címeit tartalmazza:
 1. Acinta, a Fukar Remete
 2. Ajogi, a Tékozló Fiú
 3. Anangapa, a Jóképű Bolond
 4. Aryadeva (Karnaripa), az Egyszemű;
 5. Babhaha, a Szabad Szerető
 6. Bhadrapa, a Kivételes Brámhana
 7. Bhandepa, az Irigy Isten
 8. Bhiksanapa, a Kétfogú Sziddha
 9. Bhusuku (Shantideva), a Tétlen Szerzetes
 10. Camaripa, Isten Cipésze
 11. Champaka, a Virágok Királya
 12. Carbaripa (Carpati) Aki Kővé Dermeszt
 13. Catrapa, a Szerencsés Koldus
 14. Caurangipa, a Végtagok Nélküli Ember
 15. Celukapa, a Felélesztett Semmittevő
 16. Darikapa, a Rabszolga-király
 17. Dengipa, a Kurtizán Bráhmana Szolgája
 18. Dhahulipa, a Sebes Kezű Kötélverő
 19. Dharmapa, az Örök Tanuló
 20. Dhilipa, az Epikuroszi Kereskedő
 21. Dhobipa, a Bölcs Mosóember
 22. Dhokaripa, az Edény-hordozó
 23. Dombipa Heruka, a Tigrisen Lovagló
 24. Dukhandi, a Dögevő
 25. Ghantapa, a Szűz Csengő-hordozó
 26. Gharbari vagy Gharbaripa, a Bűnbánó Bölcs
 27. Godhuripa, a Madárfogó
 28. Goraksha, a Halhatatlan Tehénpásztor
 29. Indrabhuti, a Felvilágosult Sziddha Király
 30. Jalandhara, Dákiní kiválasztottja
 31. Jayananda, a Varjak Ura
 32. Jogipa, a Sziddha Zarándok
 33. Kalapa, a Jóképű Őrölt
 34. Kamparipa, a Kovács
 35. Kambala (Lavapa), a Fekete Leples Jógi
 36. Kanakhala*, a fiatalabb Fej Nélküli Testvér
 37. Kanhapa (Krishnacharya), a Sötét Sziddha
 38. Kankana, a Sziddha Király
 39. Kankaripa, a Megcsalt Özvegy
 40. Kantalipa, a Rogyszabó
 41. Kapalapa, a Koponyahordozó
 42. Khadgapa, a Rettenthetetlen Tolvaj
 43. Kilakilapa, a Nagyszájú Száműzött
 44. Kirapalapa (Kilapa), a Bűnbánó Hódító
 45. Kokilipa, az Elégedett Esztéta
 46. Kotalipa (vagy Tog tse pa, a Parasztguru
 47. Kucipa, a Golyvás Jógi
 48. Kukkuripa, (9-10. sz.), a Kutyabarát
 49. Kumbharipa, a Fazekas
 50. Laksminkara*, Őrült Hercegnő
 51. Lilapa, the a Királyi Hedonista
 52. Lucikapa, a Menekülő
 53. Luipa, a Halbélevő
 54. Mahipa, a Legnagyobb
 55. Manibhadra*, a Boldog Feleség
 56. Medhini, a Fáradt Gazda
 57. Mekhala*, az idősebb Fej Nélküli Testvér
 58. Mekopa, a Félelmetes Tekintetű Guru
 59. Minapa, a Halász
 60. Nagabodhi, a Vörös Szarvú Tolvaj
 61. Nagarjuna, a Filozófus és Alkimista
 62. Nalinapa, a magabiztos Herceg
 63. Nirgunapa, a Megvilágosodott Ostoba
 64. Naropa, a Rettenthetetlen
 65. Pacaripa, a Tésztasütő
 66. Pankajapa, a Lótuszban Született Bráhmana
 67. Putalipa, a Vándor Ikonhordozó
 68. Rahula, a Fiatal Vénember
 69. Saraha, a Nagy Bráhmana
 70. Sakara vagy Saroruha;
 71. Samudra, a Gyöngyhalász
 72. Śāntipa (vagy Ratnākaraśānti), az Elégedett Misszionárius
 73. Sarvabhaksa, a Falánk
 74. Savaripa, a Vadász
 75. Syalipa, a Sakál-jógi
 76. Tantepa, a Szerencsejátékos
 77. Tantipa, a Feledékeny Takács
 78. Thaganapa, a Notórius Hazudozó
 79. Tilopa, a Nagy Aszkéta
 80. Udhilipa, a Madárember
 81. Upanaha, a Cipész
 82. Vinapa, a Zenész
 83. Virupa, a Dákiní-mester
 84. Vyalipa, a Kurtizán Alkimistája

A sziddha vagy csittar kifejezés végső soron hasonló tartalommal bír, akkor is, ha a vadzsrájána buddhizmus 84 mahásziddhájára, Észak-India nátha-sziddháira vagy a rasza-sziddhákként ismert középkori tamil alkimistákra vonatkoztatjuk. Ez a mozgalom a vadzsrájána buddhizmus, a saivita tantrizmus, az indiai alkímia, a mágia, és az aszkéta szent, Gorakhnáth által tanított hatha-jóga és pránájáma szintéziséből született. A jelen korban viszont bármilyen nem-ortodox misztikusra vagy szentre vonatkoztatható.

2017. december 2., szombat

A sziddha szampradája

Újabb részlet az Ashtanga-könyvből:

A sziddha szampradája

A sziddha (vagy nátha) szampradája (tanítványi láncolat) 84 sziddháról és 9 nátháról tesz említést, ezen kívül a mahásziddha kifejezést is használják. A nátha szampradája a hinduizmus saivita vonalainak egyike, mely a középkorban alakult ki, és magát Sivát tekintik az ősüknek (Ádínátha). Számos jóga-írás szerzője is ebbe a láncolatba tartozott.

A 84 sziddhát magába foglaló alábbi (nem teljes) lista a 13. századi Varna-ratnakárából származik. A listában a legismertebb náthák mellett a buddhizmus sziddhácsárjáinak nevei is felbukkannak:
 1. Minanātha
 2. Gorakshanātha
 3. Chauranginātha
 4. Chāmarinātha
 5. Tantipā
 6. Hālipā
 7. Kedāripā
 8. Dhongapā
 9. Dāripā
 10. Virupā
 11. Kapāli
 12. Kamāri
 13. Kānha
 14. Kanakhala
 15. Mekhala
 16. Unmana
 17. Kāndali
 18. Dhovi
 19. Jālandhara
 20. Tongi
 21. Mavaha
 22. Nāgārjuna
 23. Dauli
 24. Bhishāla
 25. Achiti
 26. Champaka
 27. Dhentasa
 28. Bhumbhari
 29. Bākali
 30. Tuji
 31. Charpati
 32. Bhāde
 33. Chāndana
 34. Kāmari
 35. Karavat
 36. Dharmapāpatanga
 37. Bhadra
 38. Pātalibhadra
 39. Palihiha
 40. Bhānu
 41. Mina
 42. Nirdaya
 43. Savara
 44. Sānti
 45. Bhartrihari
 46. Bhishana
 47. Bhati
 48. Gaganapā
 49. Gamāra
 50. Menurā
 51. Kumāri
 52. Jivana
 53. Aghosādhava
 54. Girivara
 55. Siyāri
 56. Nāgavāli
 57. Bibhavat
 58. Sāranga
 59. Vivikadhaja
 60. Magaradhaja
 61. Achita
 62. Bichita
 63. Nechaka
 64. Chātala
 65. Nāchana
 66. Bhilo
 67. Pāhila
 68. Pāsala
 69. Kamalakangāri
 70. Chipila
 71. Govinda
 72. Bhima
 73. Bhairava
 74. Bhadra
 75. Bhamari
 76. Bhurukuti
A 15. századi Hatha-jóga Pradípiká első fejezetében szintén megtaláljuk azoknak a jógiknak a listáját, akiket mahásziddháknak neveznek. Ezek egy része megegyezik a fentebb idézett listával:
 1. Ādinātha
 2. Matsyendra
 3. Śāvara
 4. Ānandabhairava
 5. Chaurangi
 6. Minanātha
 7. Gorakṣanātha
 8. Virupākṣa
 9. Bileśaya
 10. Manthāna
 11. Bhairava
 12. Siddhibuddha
 13. Kanthaḍi
 14. Koraṃṭaka
 15. Surānanda
 16. Siddhapāda
 17. Charpaṭi
 18. Kānerī
 19. Pūjyapāda
 20. Nityanātha
 21. Nirañjana
 22. Kapālī
 23. Bindunātha
 24. Kākachaṇḍīśvarā
 25. Allāma
 26. Prabhudeva
 27. Ghoḍā
 28. Chholī
 29. Ṭiṃṭiṇi
 30. Bhānukī
 31. Nāradeva
 32. Khaṇḍakāpālika

2017. december 1., péntek

Siva-kirtana

A hinduizmusban a férfi istenségek közül Siva és Visnu (Krisna) a legnépszerűbbek. Sok hindu a pancsa-dévatát, vagyis az alábbi öt istenséget imádja: Visnu, Siva, Ganésa, Sakti és Szúrja. Mindegyik istenségnek számtalan neve van, valójában a hindu nevek és más kultúra keresztnevei is eredetileg Isten különböző tulajdonságaiból fakadnak. Az alábbi kis kírtanát is énekeltük a múltkori workshop alkalmával, mely Siva neveiből áll:

Siva-kirtana

Sambhó Sankara Namah Sivája Giridzsá Sankara Namah Sivája

Sambhó Sankara Namah Sivája Arunácsala Siva Namah Sivája

Óm Namah Sivája Hara Óm Namah Sivája

Sivája Namaha Sivája Namah Óm


Sambhu - Siva, a gyönyör forrása; Sankara - A kétségek eloszlatója; Namah - tiszteletemet ajánlom; Sivája - Sivának, a Kedvezőnek; Giridzsá - Párvatí, Siva hitvese; Arunácsala - Siva lakhelye a földön; Hara - A bűnök elpusztítója; Óm - univerzális hangrezgés.

Sambhu - a tizenegy Rudra (Siva különböző formáinak) egyike. Siva egyidejűleg a durva fizikai elemekbe is kiterjeszti magát, ugyanakkor a meditáció spirituális tárgya is. Ezért nevezik Sambhunak. A szót egyesek a "szvajambhú" - "önmagától született" kifejezéssel hozzák összefüggésbe. Siva, Mahésvara és Sambhu - ez a három név a teremtés, fenntartás és magsemmisítés apsketusaira is vonatkozik. Sambhu a forrása az anyagi érzéktárgyakból és az önvalóból származó örömnek is. 

Sankara - Sivának ezt a nevét többféleképpen is szokták értelmezni: "szam" + "kara" - "Aki kedvezően cselekszik". Ugyanakkor Sankarát a szamádhit, vagy az önvalóba való visszatérést is jelenti. Egy másik értelmezés szerint: "Sanka" + "hara" - "Aki megsemmisíti a kétségeket". 

Siva - Siva, aki mindig tiszta, vagy mindig kedvező a hívei felé.

Giridzsá - Párvatí, vagy Umá, az úr Siva női energiájának neve. Párvatí Himavánnak, a hegyek királyának a lánya, és a Giridzsá név a "hegyekből születetetÍ" jelenti. 

Arunácsala - Egy szent hegy Indiában, ahol Siva egy lángoló lingamként jelent meg, hogy megállítsa Brahmá és Visnu konfliktusát. 

Hara - Az, aki elpusztítja a világot, a bűnöket, a gonoszt stb. Siva az, aki felszabadít az ismétlődő születés és halál körforgásából, és megadja a móksát. Hara az, aki elveszi a bánatunkat, szenvedésünket, a kéjt, a tudatlanságot, az anyagi ragaszkodásokat és felszabadítja a lelkünket.